List of Members of Alumni Association Eligible to Contest ( Members as on 31/3/2008)S.No First Name Middle Name Surname Membership year Year of Graduation Course
1 R. C. Narayanan 2002 1944 Elect
2 K. K. Puri (Dr.) 2002 1945 Chem
3 Amardas Malhautra 2002 1945 Elect
4 Yash Pal Singhal 2002 1946 Chem
5 L. D Bhatia 2002 1946 Elect
6 Baldev Bhasin (Brig Expired) 2002 1947 Elect
7 Amrit Lal Gupta 2002 1947 Elect
8 Basant Singh (Col) 2002 1948 Chem
9 Mukul Kumar Banerjee 2002 1948 Elect
10 Harbhajan Singh Rana 2002 1948 Elect
11 Ram Nath Sethi 2002 1948 Elect
12 Nirula Yudhishtar (Brig) 2002 1948 Elect
13 A. K. Dhingra (Expired) 2002 1948 Mech
14 Satyapal Sethi 2002 1949 Chem
15 Mulkhraj Sakhuja 2002 1949 Elect
16 Yash Pal Singh 2002 1949 Elect
17 Jagdish Chander Ahluwalia (Maj. Gen. ) 2002 1949 Elect
18 P. L. Ballaney (Prof.) 2002 1949 Elect
19 Om Sharan Chhabra 2002 1949 Elect
20 Sat Prakash Gupta 2002 1949 Elect
21 Brahm Datt Tyagi (Col) 2002 1949 Elect
22 Harish Chandra Bhatia (Brig) 2002 1950 Elect
23 R. P. Kaila 2002 1950 Elect
24 Inderjit S. Kalra 2002 1950 Elect
25 Madan Mohan Lal Khullar 2002 1950 Elect
26 Jit Lal Minocha 2002 1950 Elect
27 B. K.. Sarin (Wg. Cdr.) 2002 1950 Elect
28 Raghbir Singh Bhola (Gp Capt) 2002 1950 Elect
29 Bhupendar Nath 2002 1950 Mech
30 K. L. Arora 2002 1951 Mech
31 Surinder S. Marwaha (Wg. Cdr.) 2002 1951 Mech
32 A. B. Garg 2002 1952 chem
33 Gurmukh Singh 2002 1952 chem
34 Ram Swarup Singh Chauhan 2002 1952 Elect
35 Harsh Chander Tiwari 2002 1952 Elect
36 Yash Pal Vatsa 2002 1952 Elect
37 Anand P. Garg 2002 1953 chem
38 Abnash Chander Kharbanda 2002 1953 Chem
39 J. L. Chhabra 2002 1954 Elect
40 Sat. P. Goel 2002 1954 Elect
41 O. P. Aneja 2002 1954 Elect
42 J. N. Rabra 2002 1954 Elect
43 P K Soi 2002 1954 Elect
44 Vashistha Dev Sharma 2002 1954 Elect
45 Ved Kumar Arora 2002 1954 Mech
46 L. N. Mehta 2002 1955 Chem
47 Raghunath Saran 2002 1955 Chem
48 Narain Das Jaisinghani 2002 1955 Elect
49 Narendra Nath (Col. Lt.) 2002 1955 Elect
50 Kuldeep Kumar Mehra 2002 1955 Elect
51 Ram Prakash Mendiratta 2002 1955 Elect
52 Mohinder Prakash Kumar 2002 1955 Elect
53 K. D. Puri 2002 1955 Elect
54 Ram Partap 2002 1955 Elect
55 Ajit Talwar 2002 1955 Elect
56 G. K. Khemani 2002 1955 Mech
57 M. L. Mandal (Prof.) 2002 1955 Mech
58 Vijay Mehta 2002 1955 Mech
59 J. S. Pujji 2002 1955 Mech
60 H. W. Sawhney 2002 1955 Text
61 G. B. Rai (Dr.) 2002 1955
62 Manmohan Mathur (Expired) 2002 1956 Chem
63 Anoop Singh 2002 1956 Elect
64 Janak K. Bhasin 2002 1956 Elect
65 Shantiswaroop Chawla 2002 1956 Elect
66 Prem Prashad Datta (Expired) 2002 1956 Elect
67 K. A. Gupta (Expired) 2002 1956 Elect
68 Brij Mohan Kabir 2002 1956 Elect
69 Lalit Parshad Jain 2002 1956 Elect
70 P. N. Sankararn 2002 1956 Elect
71 R. K. Gupta 2002 1956 Elect
72 Ram Niwas Aggarwal 2002 1956 Mech
73 S. K. Ghai 2002 1956 Mech
74 D. P. Gupta 2002 1956 Mech
75 V. K. Jain 2002 1956 Mech
76 J. C. Kalra 2002 1956 Mech
77 B. R. Malhotra 2002 1956 Mech
78 Malkeet Singh Sandhu 2002 1956 Mech
79 Smiitar Singh 2002 1956 Mech
80 J. S. Sohal 2002 1956 Mech
81 Gurucharya Singh Kainthi 27-01-2007 1956
82 Satya Parkash Pasricha 2002 1957 Arch
83 Harish Chander Chopra 2002 1957 Chem
84 Shanti Swaroop Saigal 2002 1957 Chem
85 Pawan Kumar Aggarwal 2002 1957 Elect
86 Manmohan S. Ahluwalia 2002 1957 Elect
87 Surinder Pal Prothia 2002 1957 Elect
88 Praveen Kashyap 2002 1957 Elect
89 Chandrakant 2002 1957 Mech
90 Surinder K Chawla 2002 1957 Mech
91 O. P. Grover 2002 1957 Mech
92 S. K Mohindra 2002 1957 Mech
93 Nishikant Sharma (expired) 2002 1957 Mech
94 Jagatmohan Vashishth 2002 1957 Mech
95 Kulbhushan Lal Wadhwa 2002 1957 Mech
96 M. P. Mathur 2002 1957 ND Com
97 G. L Bhagat 2002 1958 Arch
98 Ashish Kumar Srivastava 2002 1958 Arch
99 Ranjan Goel 2002 1958 Chem
100 K. K. Mathur 2002 1958 Chem
101 J. C. Roy 2002 1958 Chem
102 R. N Goela 2002 1958 Elect
103 Ramesh Chander Rekhi 2002 1958 Elect
104 J. N. Rohtagi 2002 1958 Elect
105 Rishab Kumar Jain 2002 1958 Elect
106 Ramesh Chand Gupta 2002 1958 Mech
107 H. S. Arora 2002 1958 Mech
108 Pannalal Bhatia (Dr.) 2002 1958 Mech
109 Gurbaksh Singh Ghai 2002 1958 Mech
110 Darshan Lal Jain 2002 1958 Mech
111 Raj kumar Nanda 2002 1958 Mech
112 Bhupal Singh Rana 2002 1958 Mech
113 H. R. Verma 2002 1958 Mech
114 Shambhu Nath Verma 2002 1958 Mech
115 HARBAKSH S. SETHI 17-11-2007 1958 Mechanical
116 Ravindra Kumar Jain 27-12-2007 1958 MECH
117 Joginder N. Anand 23-10-2007 1958 MECH
118 Gopal Kris Kapoor 01-12-2007 1958
119 G. L Bhagat 2002 1958 Arch
120 Ashish Kumar Srivastava 2002 1958 Arch
121 D. M. Sinha 2002 1959 Arch
122 H. B. Singh 2002 1959 CIVIL
123 Jawahar Lal Thakkar(late) 2002 1959 Chem
124 U. G.S Rao 2002 1959 Chem
125 Ajay Kumar Choudhary 2002 1959 Elect
126 S. K Duggal 2002 1959 Elect
127 Shamsher Singh Mittal 2002 1959 Elect
128 S. K. Sahni 2002 1959 Elect
129 Kamal Nain Bajaj 2002 1959 Mech
130 Govind S. Bartwal 2002 1959 Mech
131 Sudesh Pal Duggal 2002 1959 Mech
132 Gupta (Dr.) 2002 1959 Mech
133 R. K. Jain 2002 1959 Mech
134 G. P. Kukreja 2002 1959 Mech
135 Jasvir Kumar Jain 2002 1959 Mech
136 Bhuvenesh Goswami (Prof.) 2002 1959 Text
137 Om Prakash Pahuja (Dr.) 2002 1959 Text
138 Om Prakash Sharma 29-01-2007 1959
139 Ved Prakash Bhalla 28-01-2007 1959
140 Amba Prasad 2002 1960 CIVIL
141 A. J. Kumar (Dr.) 2002 1960 CIVIL
142 Pratap Singh 2002 1960 CIVIL
143 Om. P. Sehgal 2002 1960 CIVIL
144 S. K Taneja 2002 1960 CIVIL
145 J. Venkataraman 2002 1960 CIVIL
146 Mahendra Kumar Chabra 2002 1960 Chem
147 D. P. Singh 2002 1960 Chem
148 O. N. Pandey 2002 1960 Chem
149 R. K. Kapur 2002 1960 Elect
150 J. M. Bhasin 2002 1960 Mech
151 Bansi Prasad 2002 1960 Mech
152 K. L. Chugh 2002 1960 Mech
153 Rajendra P. Garg 2002 1960 Mech
154 K. L. Kumar (Dr.) 2002 1960 Mech
155 Rajinder Kumar Palhan 2002 1960 Mech
156 KRISHAN KUMAR 2003 1960 MECG
157 Madan Lal Saluja 2002 1960 Text
158 Mallah Yadunath 2002 1960 Text
159 S. M. Aurora 2002 1960 Text
160 Ushnaik Rai Chopra 2002 1961 CIVIL
161 Gopal Dass Dalwani 2002 1961 CIVIL
162 R. L. Gaur 2002 1961 CIVIL
163 D. P. Goyal 2002 1961 CIVIL
164 Virender Nath Sehgal 2002 1961 Chem
165 Raj Kumar Nanda 2002 1961 Elect
166 Vinay K. Aggarwal 2002 1961 Elect
167 Satya Prakash Gupta 2002 1961 Elect
168 Surendra Kumar Gupta 2002 1961 Elect
169 Ajay Kumar Kapur 2002 1961 Elect
170 S. L.N. Prabhu 2002 1961 Elect
171 Vijay K. Khosla 2002 1961 Mech
172 T. Naidu 2002 1961 Mech
173 B. R. Thukral 2002 1961 Mech
174 Shrikishen (Wg.Cdr.) 2002 1961 Mech
175 Chander Kumar Sehgal 12-12-2007 1961
176 Dulal Goldar (Dr.) 2002 1962 CIVIL
177 Rishab Kumar Jain 2002 1962 CIVIL
178 D. K. Roy 2002 1962 CIVIL
179 Sant Bhushan Lal 2002 1962 CIVIL
180 Romesh Dutt Aggarwal 2002 1962 Elect
181 H. Bhatia 2002 1962 Elect
182 Kanti Ram Gupta 2002 1962 Elect
183 S. P. Sahajpal 2002 1962 Elect
184 Rajkumar Sehgal 2002 1962 Elect
185 Shashi Kumar Dandona 2002 1962 Elect
186 S. P. Chopra 2002 1962 ND Elect
187 Om Prakash Bhambar 2002 1962 Mech
188 S. C. Garella 2002 1962 Mech
189 A. K. Garnaik (Maj.) 2002 1962 Mech
190 Shyam C. Jain 2002 1962 Mech
191 Krishan Kalra 2002 1962 Mech
192 Narendera Narian Mathur (Brig.) 2002 1962 Mech
193 Ved Bhushan 2002 1962 Mech
194 Chander Prakash Kapur 2002 1962 Mech
195 Yash Vir Bhalla 30-01-2007 1962 MECH
196 Krishan Kumar Dhingra 2002 1963 Chem
197 Rajendra Khanna 2002 1963 Chem
198 Baldev Raj Khera 2002 1963 Chem
199 Promod K. Rohtagi 2002 1963 Chem
200 Ram Prakash Gupta 2002 1963 Chem
201 Marigen Daranath Barua 2002 1963 CIVIL
202 J. L. Dhingra 2002 1963 CIVIL
203 S. K. Garella 2002 1963 CIVIL
204 J. B. Mathur 2002 1963 CIVIL
205 J. L. Pahwa (late) 2002 1963 CIVIL
206 J. P. Singhal 2002 1963 CIVIL
207 Moti Lal Tiku 2002 1963 CIVIL
208 O. P. Mehta 2002 1963 CIVIL
209 Surinder Pal Singh Ahluwalia 2002 1963 Elect
210 Surinder K. Chopra 2002 1963 Elect
211 Gyan Prakash Goel 2002 1963 Elect
212 M. S. Goela (Late) 2002 1963 Elect
213 A. S. Kohli 2002 1963 Elect
214 O. P. Mittal 2002 1963 Elect
215 H. K. Nangia 2002 1963 Elect
216 Vinod K. Sakhuja 2002 1963 Elect
217 Shiv Kumar Sehgal 2002 1963 Elect
218 G. S. Thukral 2002 1963 Elect
219 Ajit Kishor 2002 1963 Mech
220 J. S. Bhatia 2002 1963 Mech
221 Puran Lall Gandhi 2002 1963 Mech
222 Satya Prakash Goyal 2002 1963 Mech
223 Virendra Kumar Jain 2002 1963 Mech
224 Raj K. Kohli 2002 1963 Mech
225 O. P Rajotia 2002 1963 Mech
226 R S Sharma 2002 1963 Mech
227 Jaswant Singh Ubbi 2002 1963 Mech
228 V. K. Vohra 2002 1963 Mech
229 Y. D. Dhingra 2002 1963 ND Mech
230 Santosh Kumar Gupta 31-01-2007 1963
231 Ratan Lal Kaul 01-02-2007 1963
232 Harish C. Agarwal 2002 1964 Chem
233 Jitendra K. Arya 2002 1964 Chem
234 P. S. Chadha 2002 1964 Chem
235 K. Lalchandani 2002 1964 Chem
236 K. R. Sharma 2002 1964 Chem
237 A. S. Anand 2002 1964 CIVIL
238 Shital Prasad Gupta 2002 1964 CIVIL
239 Ishwar Khanna 2002 1964 CIVIL
240 Inder Wadhwa 2002 1964 CIVIL
241 P. R. Kohli 2002 1964 ND Com
242 Rajinder Kumar Bhatia 2002 1964 Elect
243 J. S. Jagirdar 2002 1964 Elect
244 Charan Das Jalah 2002 1964 Elect
245 Ashok K. Tandon 2002 1964 Elect
246 Ashok Kumar Chawla 2002 1964 Elect
247 Madan Lal Aggarwal 2002 1964 Mech
248 Madhav K. Aggarwal 2002 1964 Mech
249 R. L. Chopra 2002 1964 Mech
250 Davinder Kumar 2002 1964 Mech
251 Sukuja Krishan Chander ( (Retd.Brig.) 2002 1964 Mech
252 Om Prakash 2002 1964 Mech
253 Rajesh Chandra Saxena 2002 1964 Mech
254 Tilak Raj Sehgal 2002 1964 Mech
255 Raj K. Oberoi 2002 1964 B.Text
256 Suresh Chand Tulsian 2002 1964 B.Text
257 Narender Lal Bhardwaj 2002 1965 Chem
258 Ravi Jain 2002 1965 Chem
259 Ravi Shankar Sharma 2002 1965 Chem
260 Prem Prakash 2002 1965 CIVIL
261 Mahesh Chander Dhamija 2002 1965 Elect
262 Vijay Kumar Mehra 2002 1965 Elect
263 Satish Kumar 2002 1965 Elect
264 S. L. Chabra 2002 1965 Mech
265 Manmohan Chadha 2002 1965 Mech
266 H. C. Choudhary 2002 1965 Mech
267 Mahesh K. Gupta 2002 1965 Mech
268 K. N. Rohtagi 2002 1965 Mech
269 J. C. Gera 2002 1965 Text
270 M. M. Sikka 2002 1965 Text
271 Rajkrishan Bhandari 2002 1966 CIVIL
272 R. K. Gupta 2002 1966 CIVIL
273 A. K. Srinivasan 2002 1966 CIVIL
274 Rajinder Pal Singh Luther 2002 1966 B.E. (Chemical)
275 S. K. Chawla 2002 1966 Mech
276 Sardul Singh Kochhar 2002 1966 Mech
277 Pritam Singh 2002 1966 Mech
278 S. N. Sharma 2002 1966 Mech
279 S. C. Aggarwal 2002 1967 CIVIL
280 N. K. Khanna (Capt.) 2002 1967 CIVIL
281 R. K. Juneja 2002 1967 CIVIL
282 S. K. Khanna 2002 1967 CIVIL
283 S. R. Sapra 2002 1967 CIVIL
284 J. C. Sethi 2002 1967 CIVIL
285 S. C. Tayal 2002 1967 CIVIL
286 Suresh Kumar Verma 2002 1967 CIVIL
287 Bhupinder S Kapur 2002 1967 CIVIL
288 O. P. Mittal 2002 1967 ND CIVIL
289 M. K Aggarwal 2002 1967 ND CIVIL
290 Suresh Kumar 2002 1967 ND CIVIL
291 Devender Kumar Bindra 2002 1967 Elect
292 O. P. Chawla 2002 1967 Elect
293 Radhey Shyam Gupta 2002 1967 Elect
294 Sushil Nath Kapoor 2002 1967 Elect
295 R. N. Prabhakar 2002 1967 Elect
296 S. S. Sharma 2002 1967 Elect
297 B. R. Sharma 2002 1967 Elect
298 Shiv D. Aggarwal 2002 1967 Mech
299 C. L. Bahl 2002 1967 Mech
300 Des Raj Chawla (Dr.) 2002 1967 Mech
301 Yashpal Chopra (Lt.Col.) 2002 1967 Mech
302 Jagdish Mehta 2002 1967 Mech
303 R. K Singhal 2002 1967 Mech
304 Surender Mohan 2002 1967 Mech
305 B. M. Verma 2002 1967 Mech
306 Chandar Mohan Dutta 2006 1967 MECH
307 ASHOK KUMAR 2004 1967 ELECT
308 Vinod Kumar Gogia 2002 1968 BE
309 Avdhesh Kumar Sharma 2006 1968 BSC (ENGG)
310 Pramod K. Arora 2002 1968 CIVIL
311 Satish Kumar Katyal 2002 1968 CIVIL
312 Satish Kohli (Maj.) 2002 1968 CIVIL
313 C. M. Mehra 2002 1968 CIVIL
314 Ram Singh 2002 1968 CIVIL
315 V. K. Sharma 2002 1968 CIVIL
316 S. Arora 2002 1968 Elect
317 S. P.S. Bedi 2002 1968 Elect
318 Promod K. Chhabra 2002 1968 Elect
319 Shail Bala Jain 2002 1968 Elect
320 Brij Kishore Kansal 2002 1968 Elect
321 Vijay Madan Madan 2002 1968 Elect
322 Ashok Nandwani 2002 1968 Elect
323 M. R. Sasspal 2002 1968 Elect
324 Inder Thakur Vishwakarma 2002 1968 Elect
325 Santosh Kumar 2006 1968 Elect
326 Ravinder Chander Mahajan 2006 1968 BE (ELECT)
327 V. P. Anand 2002 1968 Mech
328 R. K. Bansal 2002 1968 Mech
329 Vinod K. Bhasin 2002 1968 Mech
330 Kul Bhushan Chawla 2002 1968 Mech
331 Satyapal Khanna 2002 1968 Mech
332 V. K. Mehandru 2002 1968 Mech
333 S. V. Mohindra 2002 1968 Mech
334 D. L. Nagpal 2002 1968 Mech
335 Madhu Heman Das 2002 1968 Mech
336 Satish K. Sabharwal 2002 1968 Mech
337 K. C. Sharma 2002 1968 Mech
338 A. K. Gupta 2002 1968 Mech
339 D. K. Jain 2002 1968 Mech
340 Rishi Kumar Jain 2002 1968 Mech
341 V. K. Angrish 2002 1969 CIVIL
342 Bushan Kumar Bindal 2002 1969 CIVIL
343 S. C. Chadda 2002 1969 CIVIL
344 N. K. Dham 2002 1969 CIVIL
345 A. K. Dhawan 2002 1969 CIVIL
346 Santosh K. Garg 2002 1969 CIVIL
347 Prem Sagar Gogia 2002 1969 CIVIL
348 A. K. Gupta 2002 1969 CIVIL
349 Shri Ram Gupta 2002 1969 CIVIL
350 G. C. Khattar 2002 1969 CIVIL
351 G. S. Mehta 2002 1969 Civil
352 A. K. Sarin 2002 1969 CIVIL
353 V. P. Singh 2002 1969 CIVIL
354 Surinderjit Singh 2002 1969 CIVIL
355 Sushil Vashishta 2002 1969 CIVIL
356 Satish K. Vij 2002 1969 CIVIL
357 Aditya Kumar 2002 1969 Elect
358 S. B. Garg 2002 1969 Elect
359 Chaman L. Gupta 2002 1969 Elect
360 Chandra Prakash Jain 2002 1969 Elect
361 Yogesh Jain 2002 1969 Elect
362 Vinod Krishan Khanna 2002 1969 Elect
363 Rajen P. Lav 2002 1969 Elect
364 G. C. Rai 2002 1969 Elect
365 K. Rangarajan 2002 1969 Elect
366 Naresh Kumar Taxali 2002 1969 Elect
367 Romesh K. Gupta 2002 1969 Elect
368 Ashok Kumar 2002 1969 Mech
369 Girdhari Lal Bhagat 2002 1969 Mech
370 O. P. Bhatia 2002 1969 Mech
371 Satish Dhawan 2002 1969 Mech
372 Dharendra Yogi Goswami 2002 1969 Mech
373 Devendra Pal Garg 2002 1969 Mech
374 Joginder B.S. Hazooria 2002 1969 Mech
375 Rajendra K. Khanna 2002 1969 Mech
376 V. K. Mahajan 2002 1969 Mech
377 Manoj Kumar 2002 1969 Mech
378 Mohinder Singh 2002 1969 Mech
379 M. K. Rampal 2002 1969 Mech
380 R. L. Sahi 2002 1969 Mech
381 Vijay Kumar Sehgal 2002 1969 Mech
382 Prithvi Raj Taneja 2002 1969 Mech
383 Surender K. Vermani 2002 1969 Mech
384 Sughosh Bansal 27-01-2007 1969 Mech
385 Vinod K. Mahna 2002 1969 Mech
386 YASH KR. DHIMAN 2004 1969 MECH
387 Mohan Anand 2002 1970 CIVIL
388 Ashok Kumar Jain 2002 1970 CIVIL
389 S. C. Bali 2002 1970 CIVIL
390 P. K. Bansal 2002 1970 CIVIL
391 N. Bhattacharjee 2002 1970 CIVIL
392 Shekhar Dey 2002 1970 CIVIL
393 Brij Kishore Gupta 2002 1970 CIVIL
394 Shiv Kumar Gupta 2002 1970 CIVIL
395 Sharvan Kumar Jain 2002 1970 CIVIL
396 S. C. Kumar 2002 1970 CIVIL
397 Mahesh Chand 2002 1970 CIVIL
398 Prem Kumar Malotra 2002 1970 CIVIL
399 M M.N. Saxena 2002 1970 CIVIL
400 Arun K. Sharma 2002 1970 CIVIL
401 S. M. Sood 2002 1970 CIVIL
402 Sri Bhushan 2002 1970 CIVIL
403 T. P. Singh 2002 1970 CIVIL
404 S. P. Vats 2002 1970 CIVIL
405 K. K. Gupta 2002 1970 CIVIL
406 Subhash Chander 2002 1970 CIVIL
407 jai parkash Gupta 2002 1970 CIVIL
408 Hari Chand Batra 2002 1970 Elect
409 K. Chandra 2002 1970 Elect
410 Vikas Chander Jain 2002 1970 Elect
411 Govardhan Lall Kawatra 2002 1970 Elect
412 R. K. Kohli 2002 1970 Elect
413 Krishan Kr. Nandwani 2002 1970 Elect
414 Subrata R. Sanyal 2002 1970 Elect
415 Anupam Sen 2002 1970 Elect
416 Sushil Kumar 2002 1970 Elect
417 Anil Kumar Mittal 2002 1970 Elect
418 S. C. Gupta 2002 1970 Elect
419 Umang Das 2002 1970 Elect
420 Sushil Kumar 2002 1970 Elect
421 Lok Veer Sharma 27-01-2007 1970 ELECT
422 Surender Mohan 2002 1970 Mech
423 Mukesh Bansal 2002 1970 Mech
424 Surjit Lal 2002 1970 Mech
425 Yudhvir Singh Bagga 2002 1970 Mech
426 Amarjit Bajaj 2002 1970 Mech
427 Harmohinder Pal Basur 2002 1970 Mech
428 Harish Chander Bhandari 2002 1970 Mech
429 Harminder Singh Chhatwal 2002 1970 Mech
430 P. L. Dhar (Professor) 2002 1970 Mech
431 Chander Kant Gupta 2002 1970 Mech
432 Vinod K Jain 2002 1970 Mech
433 Ashok Jerath 2002 1970 Mech
434 Sudhir P. Kapahi 2002 1970 Mech
435 P. N. Kathuria 2002 1970 Mech
436 Kewal Kumar 2002 1970 Mech
437 Radhey Shyam Khanduja 2002 1970 Mech
438 S. M. Mahajan 2002 1970 Mech
439 Jai Prakash Malhotra 2002 1970 Mech
440 V. K. Malik 2002 1970 Mech
441 Promod Kr. Mitra 2002 1970 Mech
442 Kuldeep Puri 2002 1970 Mech
443 Satish Kumar Seam 2002 1970 Mech
444 Anil K. Sharma 2002 1970 Mech
445 Anil Kr. Sharma 2002 1970 Mech
446 Deepak C. Suri 2002 1970 Mech
447 V. K. Chopra 2002 1970 Mech
448 J. K. Gera (Sq.Ldr.) 2002 1970 Mech
449 Ashok Kumar Sethi 2002 1970 Mech
450 Bhushan Kumar Khanna 2002 1970 Mech
451 V. K Sethi (Prof) 2002 1970 Mech
452 Ram Prakash Gupta 2002 1970
453 Pradip Kumar Bhardwaj 27-01-2007 1970
454 R. K. Gupta 2002 1971 CIVIL
455 Promod K. Adlakha 2002 1971 CIVIL
456 Jagjit Singh Ahuja 2002 1971 CIVIL
457 Hargovind Arora 2002 1971 CIVIL
458 L. K. Bhargava 2002 1971 CIVIL
459 Virendra Chawla 2002 1971 CIVIL
460 Davinder Singh 2002 1971 CIVIL
461 Maninder Singh Ghai (Brig.) 2002 1971 CIVIL
462 S. C. Goyal 2002 1971 CIVIL
463 N. C. Gupta 2002 1971 CIVIL
464 R. P. Gupta 2002 1971 CIVIL
465 Shiv P.D. Gupta 2002 1971 CIVIL
466 A. P. Jain 2002 1971 CIVIL
467 Deepak Jain 2002 1971 CIVIL
468 Devender Jain 2002 1971 CIVIL
469 S. K. Jain 2002 1971 CIVIL
470 Satish Jain 2002 1971 CIVIL
471 Ramesh Kumar Kaushik 2002 1971 CIVIL
472 R. K. Khanna 2002 1971 CIVIL
473 Kulbhushan(Expired) 2002 1971 CIVIL
474 Ravi Prakash Lav 2002 1971 CIVIL
475 Krishan Pratap Mangal 2002 1971 CIVIL
476 P. N. Mathur 2002 1971 CIVIL
477 Dinesh K. Mehta 2002 1971 CIVIL
478 Vinod Kumar Mittal 2002 1971 CIVIL
479 Sushil Mohindra 2002 1971 CIVIL
480 Joginder M. Narang 2002 1971 CIVIL
481 Jack Noronha 2002 1971 CIVIL
482 N. K. Sethi 2002 1971 CIVIL
483 Rakesh Kumar Sharma (VSM) 2002 1971 CIVIL
484 Rama Shankar Sharma 2002 1971 CIVIL
485 Shiv Kumar 2002 1971 CIVIL
486 Nirmal Jit Singh 2002 1971 CIVIL
487 Subhash C. Vijay 2002 1971 CIVIL
488 Anil Vohra 2002 1971 CIVIL
489 Gurbachan Singh (Air Cdr) 2002 1971 CIVIL
490 Ashok Kumar Bahl 2002 1971 Elect
491 Harish Kumar Bansal 2002 1971 Elect
492 V. C. Beri 2002 1971 Elect
493 Ashok K. Bhagat 2002 1971 Elect
494 Y P Chawla 2002 1971 Elect
495 Harjeet Singh 2002 1971 Elect
496 Dinesh Mohan Kapoor 2002 1971 Elect
497 Pramod Kapoor 2002 1971 Elect
498 Surender Singh 2002 1971 Elect
499 J R Vinod 2002 1971 Elect
500 G. P. Singh 2002 1971 Elect
501 Ashok Kumar Wadhwa 2002 1971 Elect
502 Krishan K. Ahluwalia 2002 1971 Elect & Electro
503 Prem Kumar Asija 2002 1971 Elect & Electro
504 Vinod K. Dham 2002 1971 Elect & Electro
505 Gurpratap Singh 2002 1971 Elect & Electro
506 Gulshan Kapoor 2002 1971 Elect & Electro
507 Hari Chand Kukreja 2002 1971 Elect & Electro
508 Suman K. Kwatra 2002 1971 Elect & Electro
509 Dilip K. Pal 2002 1971 Elect & Electro
510 Sarwan Singh 2002 1971 Elect & Electro
511 Avinash Chander Punj 2002 1971 EC& Telec
512 N. K. Aggarwal 2002 1971 Mech
513 Mukesh Arora 2002 1971 Mech
514 Vijay Birbal 2002 1971 Mech
515 Anil Chopra 2002 1971 Mech
516 Vijay K. Garg (Comdr.) 2002 1971 Mech
517 Sudhir K. Jain 2002 1971 Mech
518 Charan Singh Kataria 2002 1971 Mech
519 U. K. Kaushik 2002 1971 Mech
520 Anil Krishna 2002 1971 Mech
521 Krishan Kumar 2002 1971 Mech
522 Rakesh Narang 2002 1971 Mech
523 Vineet Kumar Pruthi 2002 1971 Mech
524 Mahendra Rustogi 2002 1971 Mech
525 Romesh Ch. Salgotra 2002 1971 Mech
526 Satish Sekhri 2002 1971 Mech
527 Lakshman Taneja 2002 1971 Mech
528 Prakash Vaswani 2002 1971 Mech
529 Ravinder Nath Zutshi 2002 1971 Mech
530 Subhash Chandra Aggarwal 2002 1971 Mech
531 Arun K. Jain 2002 1971 Mech
532 Narendra Gupta 2002 1971 Mech
533 Surinder K. Girotra 2002 1971 Mech
534 Vyas Dev Ajmani 2002 1972 CIVIL
535 Harbhajan Singh Bhayana 2002 1972 CIVIL
536 Pradeep K. Chopra 2002 1972 CIVIL
537 Apjeet Singh Dua 2002 1972 CIVIL
538 Yog Raj Gandhi 2002 1972 CIVIL
539 Prakash Gyan 2002 1972 CIVIL
540 Chander Mohan Jolly (Expired) 2002 1972 CIVIL
541 Ravinder K. Joshi 2002 1972 CIVIL
542 V. K. Jyothi 2002 1972 CIVIL
543 Kuldip Kapoor 2002 1972 CIVIL
544 Anil Labroo 2002 1972 CIVIL
545 Munish K. Malik 2002 1972 CIVIL
546 Manohar Singh 2002 1972 CIVIL
547 M. M.S. Oberoi 2002 1972 CIVIL
548 Pramod Kumar 2002 1972 CIVIL
549 Deepak Kumar Puri 2002 1972 CIVIL
550 Ashok Rehan 2002 1972 CIVIL
551 Chandra Mohan Sachdeva 2002 1972 CIVIL
552 Dharam Vir Thareja (Dr.) 2002 1972 CIVIL
553 Inder Kumar Verma 2002 1972 CIVIL
554 Sunil Kumar Gupta 2002 1972 CIVIL
555 Naresh Kumar 2002 1972 CIVIL
556 Virendra Kumar 2002 1972 CIVIL
557 NIRDOSH JAIN 17-10-2003 1972 CIVIL
558 R. P. Aggarwal 2002 1972 Elect
559 Arun Berera 2002 1972 Elect
560 K. K. Gupta 2002 1972 Elect
561 Rajiv Grover 2002 1972 Elect
562 Pradeep Jain 2002 1972 Elect
563 Satish Kumar Jain 2002 1972 Elect
564 Shashi Kishore Jain 2002 1972 Elect
565 Anand Kanwar 2002 1972 Elect
566 Dev Sharma Kapil 2002 1972 Elect
567 Kiran Rai Khatri 2002 1972 Elect
568 N. K. Jain (Dr.) 2002 1972 Elect
569 D. D. Rustogi 2002 1972 Elect
570 Surinder Kumar Saini 2002 1972 Elect
571 P. S. Sandhu 2002 1972 Elect
572 Madan Mohan 2002 1972 Elect
573 Ajay Pandit (MBA,LLB) 2002 1972 Elect
574 Trilochan Singh Sandhu 2002 1972 B.E. (Electrical & Electronics Engg.)
575 Dipak Bhattacharya 2002 1972 Mech
576 Balbir Chand 2002 1972 Mech
577 Amit Chaturvedi 2002 1972 Mech
578 A. D. Grover 2002 1972 Mech
579 R. K. Grover 2002 1972 Mech
580 Manmohan Gulati 2002 1972 Mech
581 Ram Niwas Gupta 2002 1972 Mech
582 Ramavtar Gupta 2002 1972 Mech
583 Surinder K. Jain 2002 1972 Mech
584 O. P. Kain 2002 1972 Mech
585 Jai Prakash Kardan 2002 1972 Mech
586 Lekhchand 2002 1972 Mech
587 Umesh Chander Mangla 2002 1972 Mech
588 V. K. Mittal 2006 1972 Mech
589 Hari Kishan Nandwani 2002 1972 Mech
590 Parvesh Nayyar 2002 1972 Mech
591 Jawahar Lal Narayan 2002 1972 Mech
592 P. Narayanan 2002 1972 Mech
593 Rajkumar Pawa 2002 1972 Mech
594 Raj Kumar Shiv 2002 1972 Mech
595 J. Siddharth 2002 1972 Mech
596 B. N. Sivaram 2002 1972 Mech
597 Yash Pal Taneja 2002 1972 Mech
598 Ashok Vats 2002 1972 Mech
599 Anil Kumar Vij 2002 1972 Mech
600 Vijay K. Gupta 2002 1972 Mech
601 Satyendra Kumar Gupta 2002 1972 Mech
602 Ashok Kumar Kaushik 03-03-2007 1972 B.Sc. (Mech. Engg.)
603 Shanti Swaroop Sethi 20-11-2007 1972
604 Alex P. Itty 2002 1973 CIVIL
605 Anil Kumar Chadha 2002 1973 CIVIL
606 Prakash Chander 2002 1973 CIVIL
607 Ashok Kumar Ganju 2002 1973 CIVIL
608 Mukesh Chander Gupta 2002 1973 CIVIL
609 Shivanand Gupta 2002 1973 CIVIL
610 Vinod Kumar Gupta 2002 1973 CIVIL
611 Bhushan Kumar Makhija 2002 1973 CIVIL
612 Sukaram K. Marwah 2002 1973 CIVIL
613 Rajraman 2002 1973 CIVIL
614 N. K. Sachdeva 2002 1973 CIVIL
615 Ramesh Suri 2002 1973 CIVIL
616 J. P. Verma 2002 1973 CIVIL
617 Pawan Kumar Verma 2002 1973 CIVIL
618 S. K. Gupta 2002 1973 CIVIL
619 Ashok Kr. Bhasin 2002 1973 CIVIL
620 Ramesh Bahri 2002 1973 Elect
621 V. K. Bhardwaj 2002 1973 Elect
622 Sudipto Chakravarty 2002 1973 Elect
623 Manjit Singh Chawla 2002 1973 Elect
624 V. K. Garg 2002 1973 Elect
625 Bharat Bhushan Kapoor 2002 1973 Elect
626 Y. P. Khosla 2002 1973 Elect
627 Animesh Malpani 2002 1973 Elect
628 Virendra Mendiratta 2002 1973 Elect
629 Gulshan Rai Sehgal 2002 1973 Elect
630 Ashok Tacker 2002 1973 Elect
631 Bharat Bhushan Kapur 2002 1973 Elect
632 Avinash Chander Suri 2002 1973 Elect
633 Ram Nath 27-01-2007 1973 Mech
634 R. M. Aggarwal 2002 1973 Mech
635 Harvinder Kumar Ahuja 2002 1973 Mech
636 Ashok Chauhan 2002 1973 Mech
637 Tajinder Singh Chadha 2002 1973 Mech
638 Pawan Gupta 2002 1973 Mech
639 Parveen Khurana 2002 1973 Mech
640 Vikram Luther 2002 1973 Mech
641 Jeoo Samtani 2002 1973 Mech
642 Vijay Dua 2002 1973 Mech
643 A. K. Dutta 2002 1973 Mech
644 S. K. Garg 2002 1973 Mech
645 Subhash Garg 2002 1973 Mech
646 M. L. Goel 2002 1973 Mech
647 P. K. Gupta 2002 1973 Mech
648 Ratanlall Gupta 2002 1973 Mech
649 Jagdish Kumar Khatri 2002 1973 Mech
650 Sukhbir Singh Kochhar 2002 1973 Mech
651 Arun Kumar Malik 2002 1973 Mech
652 Narinder Sachdeva 2002 1973 Mech
653 Suresh Raheja 2002 1973 Mech
654 Narender Kumar Sachdev 2002 1973 Mech
655 Ashok Satija 2002 1973 Mech
656 Gopal Sharma 2002 1973 Mech
657 S. K. Sharma 2002 1973 Mech
658 Shyam Singh 2002 1973 Mech
659 Sohan Singh 2002 1973 Mech
660 Surinder K. Soni 2002 1973 Mech
661 P. Vashisth 2002 1973 Mech
662 S. P. Wadhawan 2002 1973 Mech
663 Ashok Kapoor 2002 1973 Mech
664 Anil Gupta 2002 1973 Mech
665 Om Parkash Arora 2002 1973 Mech
666 Romesh Kumar Chugh 2002 1973 Mech
667 Surender kumar Pawa 2002 1973 Mech
668 Sohan Singh 2002 1974 CIVIL
669 Mohinder Kumar Anand 2002 1974 CIVIL
670 Sudhir Kumar Bhati 2002 1974 CIVIL
671 Suresh Kumar Garg 2002 1974 CIVIL
672 Devender Gulati 2002 1974 CIVIL
673 Anup Chand Gupta 2002 1974 CIVIL
674 Promod Kumar Gupta 2002 1974 CIVIL
675 Ashok Kapoor 2002 1974 CIVIL
676 Ashok Khurana 2002 1974 CIVIL
677 Sushil Kumar Mittal 2002 1974 CIVIL
678 Ashok K. Sateja 2002 1974 CIVIL
679 Ravi Saxena 2002 1974 CIVIL
680 Satish Sharma 2002 1974 CIVIL
681 Satish Kumar Sharma 2002 1974 CIVIL
682 Subhash Chand Sharma 2002 1974 CIVIL
683 Ajay Shinghal (Expired) 2002 1974 CIVIL
684 Praveen Vasishth 2002 1974 CIVIL
685 Arvind Garg 2002 1974 CIVIL
686 S. S Bindra 2002 1974 EC
687 B. N. Mishra 2002 1974 EC
688 Anil Kumar Khanijow 2002 1974 Elect
689 Ravinderji Singh Bhatia 2002 1974 Elect
690 Balkrishan Bhatia 2002 1974 Elect
691 A. K. Dhingra 2002 1974 Elect
692 Baldev Kishan Gulati 2002 1974 Elect
693 Harkesh Gupta 2002 1974 Elect
694 K. C. Gupta 2002 1974 Elect
695 Neeraj Kumar Gupta (Expired) 2002 1974 Elect
696 Anil Jain 2002 1974 Elect
697 Sushil Kumar Jain 2002 1974 Elect
698 Praveen Kashyap 2002 1974 Elect
699 Pradeep Kumar Malhotra 2002 1974 Elect
700 Anil Kumar Mittal 2002 1974 Elect
701 (Dr.)Kumud Kishore Mittal 2002 1974 Elect
702 Ravinder Phull 2002 1974 Elect
703 Raj Singh Rishi 2002 1974 Elect
704 Subhash Chander Rustogi 2002 1974 Elect
705 Madan Lal Sharma 2002 1974 Elect
706 Shiv Shankar Sharma 2002 1974 Elect
707 Vijay Varma 2002 1974 Elect
708 Yogendra Pal 2002 1974 Elect
709 S. K. Gupta 2002 1974 Elect
710 Bhagwan Dass 2002 1974 Elect
711 Yuvraj Bajaj 2002 1974 Elect
712 Deepak K. Aggarwal 2002 1974 Mech
713 Lal Chand Bhalla 2002 1974 Mech
714 Rakesh Bhanot 2002 1974 Mech
715 Vinit Kumar Bhatnagar 2002 1974 Mech
716 Ashok Gupta 2002 1974 Mech
717 I. C. Jain 2002 1974 Mech
718 Mudhir Jain 2002 1974 Mech
719 Mukesh Chand Jain 2002 1974 Mech
720 Jitender K. Khandelwal 2002 1974 Mech
721 Deepak Khanna 2002 1974 Mech
722 Rakesh Kumar Malik 2002 1974 Mech
723 Satish Kumar Malik 2002 1974 Mech
724 Yogesh Malik 2002 1974 Mech
725 Anil Mehra 2002 1974 Mech
726 Ashok K. Puri 2002 1974 Mech
727 Manjit S. Puri 2002 1974 Mech
728 V. K. Sachar 2002 1974 Mech
729 Adarsh K. Sakhuja 2002 1974 Mech
730 Sarbjit Singh 2002 1974 Mech
731 Arun Kumar Gupta 2002 1974 Mech
732 Anil Sadhu Gangaramany 2002 1974 Mech
733 R. K. Gupta 2002 1975 CIVIL
734 Surender Kumar Aggarwal 2002 1975 CIVIL
735 Lalit K Bansal 2002 1975 CIVIL
736 Ajay Chadha 2002 1975 CIVIL
737 Mukesh Goel 2002 1975 CIVIL
738 Arvind Grover 2002 1975 CIVIL
739 Praveen Grover 2002 1975 CIVIL
740 Rajender Prasad Indoria 2002 1975 CIVIL
741 Bipin Jain 2002 1975 CIVIL
742 Virender Pal Jain 2002 1975 CIVIL
743 Sushil Kumar Marwah 2002 1975 CIVIL
744 Paramjit Singh 2002 1975 CIVIL
745 Satish Kumar 2002 1975 CIVIL
746 Goverdhan Lal Verma 2002 1975 CIVIL
747 Kamal Dev Verma 2002 1975 CIVIL
748 Manmohan Verma 2002 1975 CIVIL
749 Pramod Kumar Gupta 2002 1975 CIVIL
750 Yogesh Nath Dewan 2002 1975 M.TECH.(Civil)
751 R. K. Jain 2002 1975 Elect
752 Pradeep Aggarwal 2002 1975 Elect
753 Surinder Arora 2002 1975 Elect
754 Rakesh Asthana 2002 1975 Elect
755 Suresh Aswani 2002 1975 Elect
756 Rajender Kumar Bansal 2002 1975 Elect
757 Subodh Gupta 2002 1975 Elect
758 Arun Karkara 2002 1975 Elect
759 Rajesh Kumar Kathuria 2002 1975 Elect
760 Anil Kaushal 2002 1975 Elect
761 Amit Pandey 2002 1975 Elect
762 Praveen Raheja 2002 1975 Elect
763 Vipin Raheja 2002 1975 Elect
764 Kanwaljit Sachar 2002 1975 Elect
765 Pabitra Kumar Saha 2002 1975 Elect
766 Somesh Kumar Seghal 2002 1975 Elect
767 Raghunath Sadan 2002 1975 Elect
768 Amrik Singh Sandhu 2002 1975 Elect
769 B. K. Sehgal 2002 1975 Elect
770 Harish Wadhwa 2002 1975 Elect
771 Yogesh Nath Dewan 2002 1975 M.TECH.(Civil)
772 Rakesh Mathur 2002 1975 Elect
773 Rakesh Kumar Jain 2002 1975 Elect
774 P. K. Ahluwalia 2002 1975 Mech
775 Vineet Ahuja 2002 1975 Mech
776 Sanjiv Anjja 2002 1975 Mech
777 Vijay Bali 2002 1975 Mech
778 D. Batra 2002 1975 Mech
779 Ravinder Bhardwaj 2002 1975 Mech
780 Bharat Bhushan Choudhary 2002 1975 Mech
781 Umesh Kumar Diwan 2002 1975 Mech
782 Rakesh Mohan Gupta 2002 1975 Mech
783 Ravi K. Gulati 2002 1975 Mech
784 Nalin K. Gupta 2002 1975 Mech
785 Ashok Jain 2002 1975 Mech
786 Pramod Kumar Gupta 2002 1975 Mech
787 Anil Sachdeva 2002 1975 Mech
788 Umesh Gupta 2002 1975 Mech
789 R. P. Jain 2002 1975 Mech
790 Surender Kumar Jain 2002 1975 Mech
791 Deepak Malhotra 2002 1975 Mech
792 Manjit Puri 2002 1975 Mech
793 Chandra Prakash Singhal 2002 1975 Mech
794 Sunil Tandon 2002 1975 Mech
795 P. K. Uppal 2002 1975 Mech
796 Surender Kumar Verma 2002 1975 Mech
797 Ashok Yadav 2002 1975 Mech
798 Om Prakash Khorwal 2002 1975 Mech
799 Verinder Singh Thind 27-01-2007 1975
800 Adarsh Malik 27-01-2007 1975
801 R. K Gupta 2002 1976 CIVIL
802 Satish Gupta 2002 1976 CIVIL
803 V K Kapoor 2002 1976 CIVIL
804 Promod Kumar Mittal 2002 1976 CIVIL
805 Arvind Saxena 2002 1976 CIVIL
806 Ravinder Saxena 2002 1976 CIVIL
807 A. K. Sharma 2002 1976 CIVIL
808 C. S. Srivastva 2002 1976 CIVIL
809 Yaswant Kumar 2002 1976 CIVIL
810 Madan Gopal Adlakha 2002 1976 Elect
811 Kuldeep Raj Ahir 2002 1976 Elect
812 Ajay Kumar 2002 1976 Elect
813 Sunil Malya Bannerjee 2002 1976 Elect
814 Inder Bhatia 2002 1976 Elect
815 Mukesh Bhatta 2002 1976 Elect
816 Bhim Rai 2002 1976 Elect
817 Ravinder Bhutani 2002 1976 Elect
818 Chainsukh 2002 1976 Elect
819 B. M. Doshi 2002 1976 Elect
820 Hemant Gadre 2002 1976 Elect
821 Mahesh Gidwani 2002 1976 Elect
822 Pritam Grover 2002 1976 Elect
823 Dalip Gulati 2002 1976 Elect
824 Vijay Gulati 2002 1976 Elect
825 Gurvinder Singh 2002 1976 Elect
826 Swapan Haldar 2002 1976 Elect
827 Kanwal Nain Jain 2002 1976 Elect
828 Rakesh Jain 2002 1976 Elect
829 Vidyaratan Jain 2002 1976 Elect
830 S. K. Malhotra 2002 1976 Elect
831 Vijay Mandhokhot 2002 1976 Elect
832 Preet Pal Singh Matharu 2002 1976 Elect
833 Rakesh Mathur 2002 1976 Elect
834 Murli Dhar 2002 1976 Elect
835 Surat Singh Ngangom 2002 1976 Elect
836 Sudhir Nijhawan 2002 1976 Elect
837 Sundararam N. 2002 1976 Elect
838 N. Sundararam 2006 1976 Elect
839 Preetpal Singh 2002 1976 Elect
840 Prem Chand 2002 1976 Elect
841 Harish Chander Rai 2002 1976 Elect
842 S. B. Singh 2002 1976 Elect
843 Sarwan Singh 2002 1976 Elect
844 Sudhir Kamar 2002 1976 Elect
845 Surya Kant 2002 1976 Elect
846 Bhanoo Pratap Verma 2002 1976 Elect
847 Lalit Verma 2002 1976 Elect
848 Ajay Zalpuri 2002 1976 Elect
849 S. K. Gupta 2002 1976 Elect
850 Janender Kumar Rajput 2002 1976 Elect
851 Mohan Kiran Kaul 2002 1976 Mech
852 Vijay Ajmani 2002 1976 Mech
853 Anil Kumar 2002 1976 Mech
854 Pradeep K. Banerjee 2002 1976 Mech
855 Dalip K. Barua 2002 1976 Mech
856 Sudhir Batra 2002 1976 Mech
857 K. K. Dilawari 2002 1976 Mech
858 Bimalendu Ghosh 2002 1976 Mech
859 V. K. Grover 2002 1976 Mech
860 Rishi Kant Gupta 2002 1976 Mech
861 S. K. Gupta 2002 1976 Mech
862 Gurucharan Singh 2002 1976 Mech
863 Inder Mohan 2002 1976 Mech
864 Harsh Vardhan Jain 2002 1976 Mech
865 Mohan Swaroop Kaushik 2002 1976 Mech
866 Anil Khurana 2002 1976 Mech
867 Rajender K. Kohli 2002 1976 Mech
868 Vijay K. Loothra 2002 1976 Mech
869 S. K. Malik 2002 1976 Mech
870 Nirmal Mehendale 2002 1976 Mech
871 D. K. Narang 2002 1976 Mech
872 Paramjit Singh Oberoi 2002 1976 Mech
873 S. S. Roy 2002 1976 Mech
874 V. K. Sarna 2002 1976 Mech
875 Harsh Pal Singh Sawhney 2002 1976 Mech
876 Mukesh K Sharma 2002 1976 Mech
877 Sohinder Singh Gill 2002 1976 Mech
878 A. K. Tayal (Dr) 2002 1976 Mech
879 Vijay Tewary 2002 1976 Mech
880 Anil Tikku 2002 1976 Mech
881 S. K. Vasudeva 2002 1976 Mech
882 Pradeen Kumar Pangasa 2002 1976 Mech
883 Satender Kumar Jain 2002 1977 Civil
884 Ajay Kumar 2002 1977 Civil
885 Rajeev Agarwal 2002 1977 Civil
886 Yogesh K. Garg 2002 1977 Civil
887 Vinod Gossain 2002 1977 Civil
888 Pradeep Gupta 2002 1977 Civil
889 Virendra Kumar Gupta 2002 1977 Civil
890 Ashok Kumar Harit 2002 1977 Civil
891 Surender Kumar Khanna 2002 1977 Civil
892 Ashok Kriplani 2002 1977 Civil
893 Prakash Chandra 2002 1977 Civil
894 Ashok Kumar Saini 2002 1977 Civil
895 Vijay Kumar Govil 2002 1977 Civil
896 Chandresh Kumar Agrawal 2002 1977 Civil
897 Raj Kumar Kardam 2002 1977 Civil
898 Virender Kumar Mittal 2002 1977 Civil
899 Kakkan Sambhamurti 2002 1977 Civil
900 Pawan K Gupta 2002 1977 Elect
901 Surya Kant Bhardwaj 2002 1977 Elect
902 Vipin Kumar Aggarwal 2002 1977 Elect
903 Punam Ahuja Obrai 2002 1977 Elect
904 Ajmer Singh 2002 1977 Elect
905 Ajay Kumar Arya 2002 1977 Elect
906 Manmohan Singh Bhatia 2002 1977 Elect
907 Rahul Bhatia 2002 1977 Elect
908 Rajiv Rattan Bhatia 2002 1977 Elect
909 Madhav Bodas 2002 1977 Elect
910 lnderjit Singh Deot 2002 1977 Elect
911 Naresh Dhawan 2002 1977 Elect
912 Dharam Bir Dhingra 2002 1977 Elect
913 Subodh Garg 2002 1977 Elect
914 Sanjay Gautam 2002 1977 Elect
915 Pradeep Goyal 2002 1977 Elect
916 Nandlal Gupta 2002 1977 Elect
917 Sunil Kumar Gupta 2002 1977 Elect
918 Gurdev Singh 2002 1977 Elect
919 M. L. Guru 2002 1977 Elect
920 Mahender N. Hemrajni 2002 1977 Elect
921 Sidh Kumar Jain 2002 1977 Elect
922 Brij Mohan Kalra 2002 1977 Elect
923 Amarjit Singh Kalsi 2002 1977 Elect
924 Bhupinder Singh Kochar 2002 1977 Elect
925 Sudhir Kohli 2002 1977 Elect
926 Dwarkesh Kumar Lajpal 2002 1977 Elect
927 S. Madhvan 2002 1977 Elect
928 Rajesh Maheshwari 2002 1977 Elect
929 Suresh Malhotra 2002 1977 Elect
930 Virendra Lal Mehra 2002 1977 Elect
931 Anil Kumar Mehta 2002 1977 Elect
932 Rattan Kumar Mukherjee 2002 1977 Elect
933 Sanjeev Singh Nagpal 2002 1977 Elect
934 Dinesh Kumar Nayyar 2002 1977 Elect
935 Kamal Kumar Panjwani 2002 1977 Elect
936 Satya Prakash Piplani 2002 1977 Elect
937 Radhey Mohan 2002 1977 Elect
938 Shovan Datta Roy 2002 1977 Elect
939 Ashok Kumar Sachdeva 2002 1977 Elect
940 Prakash Singhi 2002 1977 Elect
941 Fateh Singh SaVoy 2002 1977 Elect
942 Pradeep Sehgal 2002 1977 Elect
943 G. Shanker 2002 1977 Elect
944 R. Vijay Shankar 2002 1977 Elect
945 Satya Prakash Sharma 2002 1977 Elect
946 Bhaskar Sinha 2002 1977 Elect
947 Anil Sood 2002 1977 Elect
948 Subash Chandra 2002 1977 Elect
949 Badri Parshad Taneja 2002 1977 Elect
950 S. C. Verma 2002 1977 Elect
951 Vijay Singh 2002 1977 Elect
952 Virinder Singh 2002 1977 Elect
953 Devendra Kumar Jain 2002 1977 Elect
954 Vinod Kumar Aggarwal 2002 1977 Elect
955 Prakash Chand Bajpai 2002 1977 Elect
956 Rajesh Kumar Bhalla 2002 1977 Elect
957 Sita Saran Garg 2002 1977 Elect
958 Mahesh Kumar Goel 2002 1977 Elect
959 Vinod Kumar Goel 2002 1977 Elect
960 Suman Kumar Handa 2002 1977 Elect
961 S. C. Manocha 2002 1977 Elect
962 Rajeev K. Pahwa 2002 1977 Elect
963 Ravinder Kumar Paul 2002 1977 Elect
964 Nand Kishore Sharma 2002 1977 Elect
965 Vijay Kumar Sharma 2002 1977 Elect
966 Ravinder Kumar Vasandani 2002 1977 Elect
967 Narendra Kumar Yadav 2002 1977 Elect
968 Virendra Raheja 2002 1977 Elect. & Electronics Engg.
969 Sanjiv Ahuja 2002 1977 Electro
970 Sushil Kumar Jain 2002 1977 Mech
971 Harvind Kumar Gupta 2002 1977 Mech
972 Tilak Raj Adlakha 2002 1977 Mech
973 Anand Prakash 2002 1977 Mech
974 K. L. Arora (Dr.) 2002 1977 Mech
975 Sunil Bhagat 2002 1977 Mech
976 Rajesh Bhargava 2002 1977 Mech
977 Vivek Manohar Godbole 2002 1977 Mech
978 Satish Kumar Handa 2002 1977 Mech
979 Harsh Kumar Sandhir 2002 1977 Mech
980 Sunder Hemrajani 2002 1977 Mech
981 Naresh Chand Jain 2002 1977 Mech
982 Vijay Kapoor 2002 1977 Mech
983 Ravi Mathur 2002 1977 Mech
984 Atam Parkash Papreja 2002 1977 Mech
985 Subhash C. SabharwaI 2002 1977 Mech
986 Prem Kumar Sheria 2002 1977 Mech
987 Arvind Shore 2002 1977 Mech
988 Suman Kumar Verma 2002 1977 Mech
989 A. K. Saluja (Dr) 2002 1977 Mech
990 P. B. Ahuja 2002 1977 Mech
991 S. C. Gupta 2002 1977 Mech
992 Sudhir Vadhera 2002 1977 Mech
993 Virendra Kumar Vasisht 2002 1977 Mech
994 Rajiv Gupta 2002 1977 Mech
995 Vijay Kumar Gupta 2002 1977 Mech
996 Sunil Kumar Kapoor 2002 1977 Mech
997 Rakesh Bhatia 2002 1977 Mech
998 Tushar Goswami 2002 1977 Mech
999 Adish Kumar Jain 2002 1977 Mech
1000 Devinder Kumar Sharma 2002 1977 Mech
1001 Prashant Kumar Srivastava 2002 1977 Mech
1002 Narendra Singh Surana 2002 1977 Mech
1003 Sunil K. Tiku 2002 1977 Mech
1004 Ghansham Das Vanjani 2002 1978 Civil
1005 Harjeet Kumar Jaggi 2002 1978 CIVIL
1006 Anil Singhal 2002 1978 CIVIL
1007 Shashi Ranjan 2002 1978 CIVIL
1008 Ashok Kumar Nigah 2002 1978 CIVIL
1009 Vijay Kumar Jain 2002 1978 CIVIL
1010 Mukesh Kumar Aggarwal 2002 1978 Elect
1011 Promod Kumar Aggarwal 2002 1978 Elect
1012 R. K. Bhardwaj 2002 1978 Elect
1013 Someswar Chakravorty 2002 1978 Elect
1014 Gopal Singh Chauhan 2002 1978 Elect
1015 Manmohan Kumar Chopra 2002 1978 Elect
1016 A. K. Gangal 2002 1978 Elect
1017 Anil Kumar Grover 2002 1978 Elect
1018 N. K. Gupta 2002 1978 Elect
1019 Narinder Kumar Gupta 2002 1978 Elect
1020 Harsharan Singh 2002 1978 Elect
1021 Inder Kumar 2002 1978 Elect
1022 Rakesh Kumar Jain 2002 1978 Elect
1023 Rajiv Kaimal 2002 1978 Elect
1024 Vijay Kapur 2002 1978 Elect
1025 V. P. Khattar 2002 1978 Elect
1026 Rajesh Khurana 2002 1978 Elect
1027 Kuljit Singh 2002 1978 Elect
1028 Arun Kumar Madan 2002 1978 Elect
1029 R. K. Manghani 2002 1978 Elect
1030 A. K. Matta 2002 1978 Elect
1031 P. K. Mittal 2002 1978 Elect
1032 Anand Prakash Narula 2002 1978 Elect
1033 R. K. Nayyar 2002 1978 Elect
1034 Ravinder Singh 2002 1978 Elect
1035 Gautam Roy 2002 1978 Elect
1036 S. K. Satija 2002 1978 Elect
1037 Sudershan Kumar Saxena 2002 1978 Elect
1038 Atul Sehgal 2002 1978 Elect
1039 Sunil Sharma 2002 1978 Elect
1040 P. C. Shehnath 2002 1978 Elect
1041 K. Shreedhar 2002 1978 Elect
1042 S. K. Soneja 2002 1978 Elect
1043 S. K. Suri 2002 1978 Elect
1044 R Venkateswaran 2002 1978 Elect
1045 Ashok Kumar Verma 2002 1978 Elect
1046 Rajnish Verma 2002 1978 Elect
1047 Harsh V. Zadoo 2002 1978 Elect
1048 B. L. Tejasvi 2002 1978 Elect
1049 Suresh Kumar Sabharwal 2002 1978 Elect
1050 Sanjeev Bahadur (Prof) 2002 1978 Elect
1051 S. V. Ramanan 2002 1978 Elect. & Electronics Engg.
1052 Surender Mohan 2002 1978 Mech
1053 Devender Kumar Dixit 2002 1978 Mech
1054 Deepak Dutta 2002 1978 Mech
1055 Bharat Jain 2002 1978 Mech
1056 Suresh Chand Jain 2002 1978 Mech
1057 Jagmohan Kalra 2002 1978 Mech
1058 Raj Kumar Kalra 2002 1978 Mech
1059 D. K. Karwal 2002 1978 Mech
1060 Murthy B. Krishna 2002 1978 Mech
1061 Deepak Marwah 2002 1978 Mech
1062 Tara Chand Maurya 2002 1978 Mech
1063 Pradeep Kumar Mittal 2002 1978 Mech
1064 Naresh Kumar 2002 1978 Mech
1065 Satish Kumar Pohani 2002 1978 Mech
1066 Rahul Kumar 2002 1978 Mech
1067 Lalit Kumar Rawal 2002 1978 Mech
1068 Jag BhushanLal Seth 2002 1978 Mech
1069 Rakesh Sharma 2002 1978 Mech
1070 M. V. Sitaraman 2002 1978 Mech
1071 Subodh Kumar 2002 1978 Mech
1072 Ajay Tandon 2002 1978 Mech
1073 Dharmender Taneja 2002 1978 Mech
1074 Naresh Thakral 2002 1978 Mech
1075 Girish Trehan 2002 1978 Mech
1076 Anil Verma 2002 1978 Mech
1077 Atul K Verma 2002 1978 Mech
1078 Praveen Verma 2002 1978 Mech
1079 Virendra Kumar 2002 1978 Mech
1080 Rajinder M Wadhwa 2002 1978 Mech
1081 Anil Kumar Ahuja 2002 1978 Mech
1082 INDER JIT KAPOOR 2004 1978 MECH
1083 Navin Kumar Jain 2002 1978
1084 Ashok Gupta 2002 1979 CIVIL
1085 S. K. Babbar 2002 1979 CIVIL
1086 Praveen Bhargava 2002 1979 Civil
1087 Debashish Chattopodhayay 2002 1979 CIVIL
1088 Sanesh Chawla 2002 1979 Civil
1089 Dharmendra Kumar 2002 1979 CIVIL
1090 Arvind Garg 2002 1979 CIVIL
1091 Anil Gupta 2002 1979 CIVIL
1092 Pradeep Hora 2002 1979 CIVIL
1093 Ashok K. Jain 2002 1979 CIVIL
1094 Lalit K. Jain 2002 1979 CIVIL
1095 Virender Singh Jainath 2002 1979 CIVIL
1096 Jatindra Singh Kamyotra 2002 1979 CIVIL
1097 Lalit Kapoor 2002 1979 CIVIL
1098 Anil Khandkiwala 2002 1979 CIVIL
1099 Malkeet Singh Lakha 2002 1979 CIVIL
1100 Akash Malik 2002 1979 CIVIL
1101 Madan Gopal Sayal 2002 1979 CIVIL
1102 Sriniwas Pal 2002 1979 CIVIL
1103 Deepak Gupta 2002 1979 CIVIL
1104 Satyander Kumar Rustagi 2002 1979 CIVIL
1105 Ram Naryan 2002 1979 EC
1106 Pradeep Jain 2002 1979 Elect
1107 Lalit Kumar Ajmani 2002 1979 Elect
1108 Girish M. Bhakri 2002 1979 Elect
1109 Sunil Bhatnagar 2002 1979 Elect
1110 Chakaraborty 2002 1979 Elect
1111 Vijay Kumar Chohan 2002 1979 Elect
1112 Y. P.S. Choudhary 2002 1979 Elect
1113 Suman Rai Khatri 2002 1979 Elect
1114 Ramesh Kundani 2002 1979 Elect
1115 Ravinder Kumar Mittal 2002 1979 Elect
1116 Deepak Puri 2002 1979 Elect
1117 Ravi Raina 2002 1979 Elect
1118 Yugal Kishore Sehgal 2002 1979 Elect
1119 Radha Krishan Talwar 2002 1979 Elect
1120 R. K. Verma 2002 1979 Elect
1121 A. K Agarwal (Dr) 2002 1979 Elect
1122 Rattan Kumar Bhardwaj 27-01-2007 1979 Elect
1123 Vineet Krishan Chaudhri 2002 1979 Elect
1124 Karnal Singh 2002 1979 Elect Electronics
1125 Sunil Kumar Saxena 2005 1979 Elect Electronics
1126 Ram Narain 2002 1979 Electrical
1127 Aditya Santanu 2002 1979 Mech
1128 Piyush Chandra Aggarwal 2002 1979 Mech
1129 Deepak Kumar Gupta 2002 1979 Mech
1130 Hirender Gupta 2002 1979 Mech
1131 Lalit K. Gupta 2002 1979 Mech
1132 Bir Singh 2002 1979 Mech
1133 Chander Bhushan Jain 2002 1979 Mech
1134 Akhil Joshi 2002 1979 Mech
1135 Vijai Kapoor 2002 1979 Mech
1136 R. K. Khandelwal 2002 1979 Mech
1137 Sunil Khanna 2002 1979 Mech
1138 Pradeep Khurana 2002 1979 Mech
1139 Pursottam Das Kubba 2002 1979 Mech
1140 Rajesh Malhotra 2002 1979 Mech
1141 Narender Pal Singh 2002 1979 Mech
1142 Atul Nigam 2002 1979 Mech
1143 Rakesh Sethi 2002 1979 Mech
1144 Girish Kumar Singhal 2002 1979 Mech
1145 Ravi Sood 2002 1979 Mech
1146 Rakesh Tayal 2002 1979 Mech
1147 Prashant Tiwari 2002 1979 Mech
1148 Paramjit Singh Bedi 2002 1979 Mech
1149 Chander Sheel Bansal 2002 1979 Mech
1150 Vibhor Jain 2002 1979 Mech
1151 Ravi Prakash Gupta 27-01-2007 1979 Mech
1152 Ashok Kumar Aggarwal 27-01-2007 1979
1153 JITENDER SINGH 17-1-2004 1979
1154 SUNIL KUMAR 02-01-2004 1979 CIVIL
1155 ANOOP 02-01-2004 1979
1156 Anil Aggarwal 2002 1980 CIVIL
1157 Raj Singh Bhatia 2002 1980 CIVIL
1158 Ashok K. Gupta 2002 1980 CIVIL
1159 P. Rama Krishnan 2002 1980 CIVIL
1160 Lalit Kumar 2002 1980 CIVIL
1161 Pradeep Kumar Sharma 2002 1980 CIVIL
1162 Rajiv Talwar 2002 1980 CIVIL
1163 Ashok Wason 2002 1980 CIVIL
1164 narendra gupta 01-11-2007 1980 CIVIL
1165 R. K. Chugh 2002 1980 Elect
1166 Lalit K. Gupta 2002 1980 Elect
1167 Sanjay Sharma 2002 1980 Elect
1168 Yogesh Kumar 2002 1980 Elect
1169 Anil Kumar Sardana 2002 1980 Elect
1170 R S Rathe 2004 1980 ELECT
1171 Mukul Bhatia 2002 1980 Electro
1172 Sunil Chawla 2002 1980 Electro
1173 Ajay Kumar Dixit 2002 1980 Electro
1174 Arun Goyal 2002 1980 Electro
1175 Harsh Grover 2002 1980 Electro
1176 Rajiv Gupta 2002 1980 Electro
1177 Jaines Jacob 2002 1980 Electro
1178 Sudershan Kalra 2002 1980 Electro
1179 K. K. Khurana 2002 1980 Electro
1180 Suresh Malik 2002 1980 Electro
1181 Pankaj Sharma 2002 1980 Electro
1182 Abhay Tandon 2002 1980 Electro
1183 Hardip Singh Goindi 2002 1980 Electro
1184 R. K. Gupta 2002 1980 Mech
1185 Ajay Kumar 2002 1980 Mech
1186 Arvind Arora 2002 1980 Mech
1187 Suryakant Arora 2002 1980 Mech
1188 Raj Jain 2002 1980 Mech
1189 Amitabh Mathur 2002 1980 Mech
1190 Deepak K. Sethi 2002 1980 Mech
1191 Kamal Kant Sharma 2002 1980 Mech
1192 Ajay K. Tomar 2002 1980 Mech
1193 Rakesh Kumar Rana 27-01-2007 1980 Mech
1194 ARUN KR. GUPTA 02-01-2004 1980 ELECT
1195 Suresh Shandilya 27-01-2007 1980
1196 SUNIL MONGA 02-01-2004 1980 ELECT
1197 S. K. Gupta 2002 1981 CIVIL
1198 Rajiv Gupta 2002 1981 CIVIL
1199 Abdullah Hasan 2002 1981 CIVIL
1200 Samir Bhatnagar 2002 1981 CIVIL
1201 Alok Bhowmick 2002 1981 CIVIL
1202 Priya Punj Gupta 2002 1981 CIVIL
1203 R. N. Jindal 2002 1981 CIVIL
1204 Rakesh Kapoor 2002 1981 CIVIL
1205 Aitesh Khanna 2002 1981 CIVIL
1206 Sunil Khemani 2002 1981 CIVIL
1207 Poonam Varshney (Smt.) 2002 1981 CIVIL
1208 Arun Kumar Sharma 2002 1981 CIVIL
1209 Vijay Kumar 2002 1981 CIVIL
1210 Arun Kumar Sharma 2002 1981 Elect
1211 Rohtas Kumar Atoliya 2002 1981 Elect
1212 Pradeep Bahl 2002 1981 Elect
1213 V. C. Bhandari 2002 1981 Elect
1214 Rakesh Joshi 2002 1981 Elect
1215 Arvind Khanna 2002 1981 Elect
1216 R. K. Mongia 2002 1981 Elect
1217 Deepak Pandey 2002 1981 Elect
1218 Umesh Srivastava 2002 1981 Elect
1219 Shilendra Yadav 2002 1981 Elect
1220 Raj Yog 2002 1981 Elect
1221 Renu Gupta 27-01-2007 1981 Elect Electronics
1222 Arun Thakur 2006 1981 Elect Electronics
1223 Pradeep Aggarwal 2002 1981 Mech
1224 Sushil Jain 2002 1981 Mech
1225 Lalit Kumar Arora 2002 1981 Mech
1226 Rahul Chawla 2002 1981 Mech
1227 Vikas Choudhary 2002 1981 Mech
1228 Pradeep Das Gupta 2002 1981 Mech
1229 Pradip Gupta 2002 1981 Mech
1230 Mukesh Jain (Expired) 2002 1981 Mech
1231 Vijay K. Jain 2002 1981 Mech
1232 Deepak Joshi 2002 1981 Mech
1233 Deepak Kapoor 2002 1981 Mech
1234 Rakesh Kumar Kapur 2002 1981 Mech
1235 Rajeev Khurana 2002 1981 Mech
1236 Sham Lal Mehra 2002 1981 Mech
1237 Vijay Narang 2002 1981 Mech
1238 Rajesh Sikka 2002 1981 Mech
1239 Sanjay Thapar 2002 1981 Mech
1240 Dinesh Vij 2002 1981 Mech
1241 Randhir Singh Kalsi 2002 1981 Mech
1242 Sagar Maji (Dr.) 27-01-2007 1981 Mech
1243 Rakesh Kumar Jain 27-01-2007 1981
1244 Rajeev Toshniwal 27-01-2007 1981
1245 Ashish Kumar Bhutani 27-01-2007 1981
1246 Jitendra Pal Singh Chawla 27-01-2007 1981
1247 Shailendra Kumar Singh 27-01-2007 1981
1248 Sanjeev Mitra 27-01-2007 1981
1249 S Gopala Krishan 27-01-2007 1981
1250 Parbodh Chander Sharma 27-01-2007 1981
1251 Sastry Yanamandra 27-01-2007 1981
1252 Yash Vir Singh 27-01-2007 1981
1253 Pankaj Kumar Aggarwal 2002 1982 CIVIL
1254 S. C. Bhandari 2002 1982 CIVIL
1255 Sunil Kumar Choudhary 2002 1982 CIVIL
1256 Harish Goyal 2002 1982 CIVIL
1257 R. K. Gurnami 2002 1982 CIVIL
1258 S. N. Jhingon 2002 1982 CIVIL
1259 Ravinder Singh Juneja 2002 1982 CIVIL
1260 Nahar Singh 2002 1982 CIVIL
1261 N. M. Patel 2002 1982 CIVIL
1262 Sangeeta Wij 2002 1982 CIVIL
1263 Vipin Kumar Dawar 2002 1982 CIVIL
1264 Rajiv Gupta 2002 1982 Elect
1265 Arun Kumar 2002 1982 Elect
1266 Jaideep Gurwara 2002 1982 Elect
1267 Shanker Iyyer 2002 1982 Elect
1268 Mukesh Magoon 2002 1982 Elect
1269 Shipra Mallick 2002 1982 Elect
1270 Deepak Mehra 2002 1982 Elect
1271 Vineet Kumar Mittal 2002 1982 Elect
1272 Pulak Kumar Palit 2002 1982 Elect
1273 Perminder Singh 2002 1982 Elect
1274 Prem Prakash 2002 1982 Elect
1275 Sandeep Aggarwal 2002 1982 Mech
1276 Shammi Bhatia 2002 1982 Mech
1277 Sanjeev Chopra 2002 1982 Mech
1278 Deepak Dharmarha 2002 1982 Mech
1279 Yogesh Juneja 2002 1982 Mech
1280 Mansa Ram Nouni 2002 1982 Mech
1281 Rohit Puri 2002 1982 Mech
1282 Shanti B. Rakheja 2002 1982 Mech
1283 Ravinder Pal Singh 2002 1982 Mech
1284 Manoj Kumar Saxena 2002 1982 Mech
1285 R. K. Trivedi 2002 1982 Mech
1286 Anil K. Trehan 2002 1982 Mech
1287 Pankaj Gupta 27-01-2007 1982 Mech
1288 Dinesh Khera 27-01-2007 1982 Mech
1289 Pardeep Johar 27-01-2007 1982 MECH
1290 Anuj Khurana 27-01-2007 1982 MECH
1291 Tarandeep Singh Marwah 27-01-2007 1982 MECH
1292 Rakesh Batra 27-01-2007 1982 MECH
1293 Puneet Thukral 27-01-2007 1982 MECH
1294 C. V. Raman 27-01-2007 1982 MECH
1295 Arun Kumar Gupta 27-01-2007 1982 B.Sc. (Mech. Engg.)
1296 A V. Sivaramakrishnan 2002 1982 P.G
1297 Rajiv Aggarwal 2002 1983 CIVIL
1298 Archana Bhardwaj 2002 1983 CIVIL
1299 Rajesh Bhatia 2002 1983 CIVIL
1300 Rajiv Bhatnagar 2002 1983 CIVIL
1301 Naresh Chabra 2002 1983 CIVIL
1302 Arun Kumar Jain 2002 1983 CIVIL
1303 Jitender Singh 2002 1983 CIVIL
1304 Sunil Kapoor 2002 1983 CIVIL
1305 Manoj Kodesia 2002 1983 CIVIL
1306 Naresh Matia 2002 1983 CIVIL
1307 Rajendra K Pande 2002 1983 CIVIL
1308 Vishnu Shankar Prasad 2002 1983 CIVIL
1309 Rajesh Sharma 2002 1983 CIVIL
1310 Surinder K Sharma 2006 1983 CIVIL
1311 Anil Kumar Verma 2002 1983 CIVIL
1312 Surender Kumar Sharma 2002 1983 CIVIL
1313 Praveen Kumar 03-01-2008 1983 CIVIL
1314 ADITYA SHARMA 2005 1983 CIVIL
1315 Mohmood Ali 2002 1983 Elect
1316 Rajiv Arora 2006 1983 Elect
1317 Rajive Arora 2002 1983 Elect
1318 Minakshi Garg 2002 1983 Elect
1319 Pawan Kumar Gupta 2002 1983 Elect
1320 Seema Gupta 2002 1983 Elect
1321 Arun Jain 2002 1983 Elect
1322 Mahesh Kumar Kashyap 2002 1983 Elect
1323 Kapil Mathur 2002 1983 Elect
1324 Ashok Kumar Mittal 2002 1983 Elect
1325 Ashok J. Monga 2002 1983 Elect
1326 Arun Kr. Sinha 2002 1983 Elect
1327 Lav Kumar Seth 2002 1983 Elect
1328 Prem Pal Yadav 2002 1983 Elect
1329 Devender Singh 2002 1983 Elect
1330 Arun Gakhar 06-02-2008 1983 Elect
1331 Inderjeet Singh Sachdev 15-01-2008 1983 ELECT
1332 Muktesh Chander 2002 1983 E&Tele+H1210CE
1333 Yuvraj Narain Mathur 02-02-2007 1983 ELECT&COMN
1334 Arun Seth 2002 1983 Mech
1335 Anurag Aggarwal 2002 1983 Mech
1336 Anoop Kumar Aggarwal 2002 1983 Mech
1337 Neeraj Aggarwal 2002 1983 Mech
1338 Pankaj Kumar Bhasin 2002 1983 Mech
1339 Anurag Chaturvedi 2002 1983 Mech
1340 Rajeev Deora 2002 1983 Mech
1341 Shalabh Gupta 2002 1983 Mech
1342 Rajiv Mahajan 2002 1983 Mech
1343 Sanjeev Malhotra 2002 1983 Mech
1344 Anil Sachdev 2002 1983 Mech
1345 Santosh Kumar Sood 2002 1983 Mech
1346 Jayant K. Srivastava 2002 1983 Mech
1347 Anil Thakur 2002 1983 Mech
1348 Naresh Kumar Bansal 27-01-2007 1983 MECH.
1349 Yogesh Kumar Gupta 03-01-2008 1983 MECH
1350 Jugesh Pal Singh 16-11-2007 1983 MECH
1351 Anil Kumar Chawla 27-01-2007 1983 MECH
1352 Nirmalya Maji 27-01-2007 1983
1353 Uttam Kumar 27-01-2007 1983
1354 Ashwini Kumar Gupta 27-01-2007 1983
1355 Manvinder Singh 20-01-2008 1983
1356 Bhagwan Dass 2002 1984 CIVIL
1357 Deep Dalbir Singh 2002 1984 CIVIL
1358 Surender Kumar Ghulyani 2002 1984 CIVIL
1359 Sunil Kumar Jain 2002 1984 CIVIL
1360 Manohar Kumar 2002 1984 CIVIL
1361 Prem Nath 2002 1984 CIVIL
1362 Gurmit Singh Rangar 2002 1984 CIVIL
1363 P K Jain 2002 1984 Civil
1364 D. P. Garg 2002 1984 CIVIL
1365 Akhil Choudhary 2002 1984 ECE
1366 Mamta Aggarwal 2002 1984 Elect
1367 Nidhi Aggarwal 2002 1984 Elect
1368 Neeraj Arora 2002 1984 Elect
1369 Rosee Arya 2002 1984 Elect
1370 Rekha Bajaj 2002 1984 Elect
1371 Sujit Banerjee 2002 1984 Elect
1372 Naresh Bhandari 2002 1984 Elect
1373 Neeta Bhuraria 2002 1984 Elect
1374 Anju Deora 2002 1984 Elect
1375 Rajeev Gulati 2002 1984 Elect
1376 Preeti Gupta 2002 1984 Elect
1377 Shelly Gupta 2002 1984 Elect
1378 S. K. Gurumukhi 2002 1984 Elect
1379 Arun Khazanchi 2002 1984 Elect
1380 Harsh Nakra 2002 1984 Elect
1381 Rajeev Kumar 2002 1984 Elect
1382 Rajni Sachdeva 2002 1984 Elect
1383 Anjali Sarin 2002 1984 Elect
1384 A. K. Saxena 2002 1984 Elect
1385 Reena Sharma 2002 1984 Elect
1386 Ashok Kumar Shingal 2002 1984 Elect
1387 Alka Tuteja 2002 1984 Elect
1388 Pankaj Jain 2002 1984 Elect
1389 Pankaj Aggarwal 2002 1984 Elect
1390 Sunny Malhotra 27-01-2007 1984 ELECT.
1391 S. K. Gupta 2002 1984 Mech
1392 Girish Aggarwal 2006 1984 Mech
1393 Sanjeev Bhakhri 2002 1984 Mech
1394 Alok Bhalla 2002 1984 Mech
1395 Pavan Gaur 2002 1984 Mech
1396 Deepak Gupta 2002 1984 Mech
1397 Anil Joshi 2002 1984 Mech
1398 Jayant Khosla 2002 1984 Mech
1399 Shakil Kumar Manocha 2002 1984 Mech
1400 Sanjeev Mehta 2002 1984 Mech
1401 S. B. Naithani 2002 1984 Mech
1402 M. Narendra 2002 1984 Mech
1403 Parveen Kumar Pandey 2002 1984 Mech
1404 Rajesh Das 2002 1984 Mech
1405 Ashok Sarkar 2002 1984 Mech
1406 Sunil Kumar 2002 1984 Mech
1407 Sandeep Mehta 2002 1984 Mech
1408 Greesh Aggrawal 2002 1984 Mech
1409 Vivek Nanda 2002 1984 Mech
1410 Girish Mittal 2002 1984 Mech
1411 Sanjeev Kalra 2002 1984 Mech
1412 Shailendra Ahuja 27-01-2007 1984
1413 Parveen Kumar Jain 27-01-2007 1984
1414 Vidhan K. Goyal 21-06-2007 1984
1415 Sanjay Bawa 2002 1985 CIVIL
1416 Dhiraj Kumar 2002 1985 CIVIL
1417 Promod Kumar Jain 2002 1985 CIVIL
1418 Varun Minocha 2002 1985 CIVIL
1419 Anupam Mishra 2002 1985 CIVIL
1420 Rajendra Kumar Mishra 2002 1985 CIVIL
1421 Surya Parkash 2002 1985 Civil
1422 Sanjeev Puri 2002 1985 CIVIL
1423 Sandeep Shandilya 2002 1985 CIVIL
1424 Sanjay Kumar Sibal 2002 1985 CIVIL
1425 Rajesh Terwani 2002 1985 CIVIL
1426 Shiv Kumar Bhardwaj 2002 1985 Civil
1427 Mohammad Shahid 27-01-2007 1985 Civil
1428 Rajeev Kumar Dayal 2002 1985 CIVIL
1429 Jitender 17-1-2004 1985 CIVIL
1430 Arun Kumar Gupta 2002 1985 Elect
1431 Ajit Ayari 27-01-2007 1985 ELECT
1432 Deepak Jain 2002 1985 Elect & Electro
1433 Rajesh Suri 2002 1985 Elect & Electro
1434 Pradeep Singal 2002 1985 Elect & Electro
1435 Sanjeev Kalra 2002 1985 Elect & Electro
1436 S. B. Naithani 2002 1985 Elect & Electro
1437 Rajiv Nirman 2002 1985 Elect & Electro
1438 Praveen Kumar Bhargawa 2002 1985 Elect & Electro
1439 Rajesh Girjesh 2002 1985 Elect & Electro
1440 Puneet Madan Kayashtha 2002 1985 Elect & Electro
1441 Shravani Mandal 2002 1985 Elect & Electro
1442 Kusum Mongia 2002 1985 Elect & Electro
1443 Tuhin Ray 2002 1985 Elect & Electro
1444 Prabha Suryanarnyan 2002 1985 Elect & Electro
1445 Ashwani Kumar Gupta 2002 1985 Elect & Electro
1446 Rachna Chabra 2002 1985 Elect & Electro
1447 Rajesh Choudhary (Expired) 2002 1985 Elect & Electro
1448 Rajesh Kumar Dass 2002 1985 Elect & Electro
1449 R. G. Kulkarni 2002 1985 Elect & Electro
1450 Jasvinder Singh Sandhu 2002 1985 Elect & Electro
1451 B. Chander Shekhar 2002 1985 Elect & Electro
1452 A. K. Gupta 2002 1985 Mech
1453 Ajay Arya 2002 1985 Mech
1454 Javed Afaque 2002 1985 Mech
1455 Devendra Kalra 2002 1985 Mech
1456 Rakesh Kohli 2002 1985 Mech
1457 Rajinder Maini 2002 1985 Mech
1458 Sudhir Malik 2002 1985 Mech
1459 Sumeet Mazumdaar 2002 1985 Mech
1460 Sukhdev Singh Parmar 2002 1985 Mech
1461 Ajay Kumar Rana 2002 1985 Mech
1462 Ajaya Rewari 2002 1985 Mech
1463 L. S.V. Suresh 2002 1985 Mech
1464 Aseem Makheeja 2002 1985 Mech
1465 Rajesh Kumar Dewakar 2002 1985 Mech
1466 Bipin Satya 2002 1985 Mech
1467 Charanjit Mehta Singh 2002 1985 Mech
1468 Sundar Parthasarathy 27-01-2007 1985 MECH
1469 Navneet Kumar Sharma 2002 1985 B.E. (Mech) M.E.(Prod.) MBA
1470 Indira Khurana Goswami 27-01-2007 1985 MS
1471 Atul Kumar Sood 27-01-2007 1985
1472 Parveen Bhargava 27-01-2007 1985
1473 sharad kumar jain 21-02-2007 1985
1474 Narasimha Rao Vinnakota 22-12-2007 1985
1475 Yogesh Kumar Bangia 27-01-2007 1985
1476 Umesh Kaushik 27-01-2007 1985
1477 Alpana Aggarwal 2002 1986 CIVIL
1478 Sanjeev Kaul 2002 1986 CIVIL
1479 Purshottam Das 2002 1986 CIVIL
1480 Veer Narayan Singh 2006 1986 Civil
1481 Anju Tandon 2007 1986 Elect
1482 Davendra K. Batra 2002 1986 Elect & Electro
1483 Sanjay Kumar Chhokra 2002 1986 Elect & Electro
1484 Devender Singh 2002 1986 Elect & Electro
1485 Mahapartra Digbijaya 2002 1986 Elect & Electro
1486 Amit Jain 2002 1986 Elect & Electro
1487 Jitender Kumar Jain 2002 1986 Elect & Electro
1488 Sanjay Jain 2002 1986 Elect & Electro
1489 Pardeep Kapoor 2002 1986 Elect & Electro
1490 Sujata Marwah 2002 1986 Elect & Electro
1491 Mukta Mohindra 2002 1986 Elect & Electro
1492 S. Narasimahan 2002 1986 Elect & Electro
1493 Satbir Singh 2002 1986 Elect & Electro
1494 S. Sreedar 2002 1986 Elect & Electro
1495 Alok Vashist 2002 1986 Elect & Electro
1496 Dharm Vir 2002 1986 Elect & Electro
1497 Sangeeta Nagrath 11-04-2007 1986 MBA
1498 Rajesh Malhotra 2002 1986 Mech
1499 Pulkit Garg 2002 1986 Mech
1500 Rakesh Kumar 2002 1986 Mech
1501 Sanjay Kumar Sacklecha 2002 1986 Mech
1502 Sunder Ujjainwal 2002 1986 Mech
1503 Vinod Kumar Langan 27-01-2007 1986 MECH
1504 VOHRA TAJINDER 02-02-2008 1986 MECH
1505 Sunil Bhagat 27-01-2007 1986
1506 Daleep Kumar Kanojia 27-01-2007 1986
1507 Pravesh Tyagi 27-01-2007 1986
1508 Sanjay Madan 01-12-2007 1986
1509 Atul Goel 27-01-2007 1986
1510 Suhail Sharma 27-11-2007 1987 Civil
1511 Rajiv Gupta 2002 1987 CIVIL
1512 Dinesh Aggarwal 2002 1987 CIVIL
1513 Rajiv Bajaj 2002 1987 CIVIL
1514 Ajeeta Dayal 2002 1987 CIVIL
1515 Prakash S. Fartyal 2002 1987 CIVIL
1516 Sanjeev Goel 2002 1987 CIVIL
1517 Manoj Gupta 2002 1987 CIVIL
1518 Achal Jain 2002 1987 CIVIL
1519 Ajay K. Kalia 2002 1987 CIVIL
1520 A. Singh Kohli 2002 1987 CIVIL
1521 Harvinder Minocha 2002 1987 CIVIL
1522 Namita Girdhar Pathak 2002 1987 CIVIL
1523 Renu Aggarwal 2002 1987 CIVIL
1524 Mukesh Sharma 2002 1987 CIVIL
1525 Vikram S. Yadav 2002 1987 CIVIL
1526 Rakesh Kr Ailawadi 2007 1987 CIVIL
1527 Ashok Kumar 2002 1987 Elect
1528 Sanjay Ahuja 2002 1987 Elect
1529 Purnima Bakshi 2002 1987 Elect
1530 Sandeep Garg 2002 1987 Elect
1531 Ashutosh Gautam 2002 1987 Elect
1532 Ambrish Goyal 2002 1987 Elect
1533 Anupam Govil 2002 1987 Elect
1534 Gurinder Singh 2002 1987 Elect
1535 Gurpreet Singh 2002 1987 Elect
1536 Vikas Kashyap 2002 1987 Elect
1537 Tarun Khanna 2002 1987 Elect
1538 Mohit Manchanda 2002 1987 Elect
1539 Madhurima Ghosh 2002 1987 Elect
1540 Parminder Singh 2002 1987 Elect
1541 Piyush Sharma 2002 1987 Elect
1542 Deepak Sharma 2002 1987 Elect
1543 Surender Kumar Singh 2002 1987 Elect
1544 Sundeep Tandon 2002 1987 Elect
1545 Vivek Kant Saxena 2002 1987 Elect
1546 Vishesh Gupta 27-01-2007 1987 ELECT
1547 Rajesh Aggarwal 2002 1987 Mech
1548 Rakesh Bhatia 2002 1987 Mech
1549 Sanjay Chakroborty 2002 1987 Mech
1550 Dinesh K. Chopra 2002 1987 Mech
1551 Sangeet Hari Kapoor 2002 1987 Mech
1552 Anant Kumar Kharpate 2002 1987 Mech
1553 Mahadeo Lakra 2002 1987 Mech
1554 Rakesh Puri 2002 1987 Mech
1555 Madan Rajan 2002 1987 Mech
1556 Vineet Sahni 2002 1987 Mech
1557 Rakesh Saxena 2002 1987 Mech
1558 Anil Tayal 2002 1987 Mech
1559 Rohit Thawani 2002 1987 Mech
1560 Yogesh K Sahu 2002 1987 Mech
1561 Dipti Mal 2005 1987 Mech, MBA (FMS), LLB(DU)
1562 Shalabh Vatsyayan 27-01-2007 1987
1563 L. N. Garg 27-01-2007 1987
1564 Atul Jain 27-01-2007 1987
1565 Anju Garg 27-01-2007 1987
1566 Anil Goel 27-01-2007 1987
1567 Rajeev Gupta 2002 1988 CIVIL
1568 Sanjay Gupta 2002 1988 CIVIL
1569 Sandeep Narang 2002 1988 CIVIL
1570 Vinita Vaish 2002 1988 Elect
1571 Rajan Vaish 2002 1988 Elect
1572 Anoop Goel 2002 1988 Elect & Electro
1573 Debjyoti Chatterjee (Ms.) 2002 1988 Elect & Electro
1574 Seema Dhawan 2002 1988 Elect & Electro
1575 Manju Gupta 2002 1988 Elect & Electro
1576 Nilakshi Khurana (Ms.) 2002 1988 Elect & Electro
1577 Vipin Kant Rishi 2002 1988 Elect & Electro
1578 Gurcharan Jit Sickand 2002 1988 Elect & Electro
1579 Pawan Singhal 2002 1988 Elect & Electro
1580 Atul Kumar Bali 27-01-2007 1988 M.Tech (IITD)
1581 Naveen Arora 2002 1988 Mech
1582 Navneet Chaudhary 2002 1988 Mech
1583 Ashish Dua 2002 1988 Mech
1584 Ajay Goel 2002 1988 Mech
1585 Kapil Gupta 2002 1988 Mech
1586 Vivek Gupta 2002 1988 Mech
1587 Ramakant Keswani 2002 1988 Mech
1588 PRADEEP KUMAR MALIK 2006 1988 BE (MECH)
1589 Ravinder Kumar Varma 2006 1988 BE (MECH)
1590 Sanjay Grover 27-01-2007 1988
1591 Neeraj Mittal 27-01-2007 1988
1592 Harinderdeep Singh Khurana 27-01-2007 1988
1593 Dev Kumar 27-01-2007 1988
1594 Girish Minocha 27-01-2007 1988
1595 Dinesh Bhatia 2006 1989 ECE
1596 Dharmvir 2002 1989 Elect
1597 Sanjeev Kumar Banga 2002 1989 Elect & Electro
1598 Sangeeta Handa 2002 1989 Elect & Electro
1599 Rajeev Jain 2002 1989 Elect & Electro
1600 Vishal Lalani 2002 1989 Elect & Electro
1601 Sudhir Malhotra 2002 1989 Elect & Electro
1602 Shroti Madhvi 2002 1989 Elect & Electro
1603 Sumitra Tagore 2002 1989 Elect & Electro
1604 Pranab Nayyar 2002 1989 Elect & Electro
1605 Nitin Mohan 2002 1989 Elect & Electro
1606 Bipin Dev Paul 2002 1989 Elect & Electro
1607 Sandeep Kumar Sethi 2002 1989 Elect & Electro
1608 Vijay K. Singh 2002 1989 Elect & Electro
1609 Arun Gupta 2002 1989 Elect & Electro
1610 Virender Alwal 2002 1989 Mech
1611 Bhuvnesh 2002 1989 Mech
1612 Nitin K. Chhabra 2002 1989 Mech
1613 Dhanumjaya Chegu 2002 1989 Mech
1614 Vineet K. Jain 2002 1989 Mech
1615 Surender Singh Kohli 2002 1989 Mech
1616 Anil Laul 2002 1989 Mech
1617 Viren Malhotra 2002 1989 Mech
1618 Thirumala Prasad 2002 1989 Mech
1619 Sanjay Kumar 2002 1989 Mech
1620 Navneet S. Sethi 2002 1989 Mech
1621 Praveen Misra 27-01-2007 1989 Mech
1622 Tirumal Prasad Dhanekula 10-07-2007 1989 MECH
1623 Vivek Khaneja 27-01-2007 1989 MS
1624 Ajay Sharma 27-01-2007 1989 PGDIM,PGDFM
1625 Arvind Kumar 11-03-2007 1989
1626 Ankurnath Mathur 2002 1990 CIVIL
1627 Manish Gupta 2002 1990 Elect
1628 Rajeev Kashyap 27-01-2007 1990 B.E. (Electronics & Comm.)
1629 Manoj Baweja 2002 1990 Elect & Electro
1630 Vivek Bibra 2002 1990 Elect & Electro
1631 S. S. Chakrabarty 2002 1990 Elect & Electro
1632 Shahi Chandan 2002 1990 Elect & Electro
1633 Payal Duggal 2002 1990 Elect & Electro
1634 Gagan Aggarwal 2002 1990 Elect & Electro
1635 Manish Gulyani 2002 1990 Elect & Electro
1636 Manish Gupta 2002 1990 Elect & Electro
1637 Monika Gupta 2002 1990 Elect & Electro
1638 Vivek Jain 2002 1990 Elect & Electro
1639 Anuj Kanwal 2002 1990 Elect & Electro
1640 Manjula P. Madhavan 2002 1990 Elect & Electro
1641 Rohit Anand Malik 2002 1990 Elect & Electro
1642 Nisha Aggarwal 2002 1990 Elect & Electro
1643 Anuradha Sehgal 2002 1990 Elect & Electro
1644 Dimple Sinha 2002 1990 Elect & Electro
1645 Vikash Nagpal 2002 1990 Elect & Electro
1646 Arpita Pal 2002 1990 Elect & Electro
1647 Anshum Sharda 2002 1990 Elect & Electro
1648 Sangharsh Vatsa 2002 1990 Elect & Electro
1649 Sanjay Gupta 2002 1990 Mech
1650 Sudhir Malhotra 2002 1990 Mech
1651 Vikas Anand 2002 1990 Mech
1652 Minoo Bablani 2002 1990 Mech
1653 Navin Bhatia 2002 1990 Mech
1654 Ashu Chopra 2002 1990 Mech
1655 Sanjit Choudhary 2002 1990 Mech
1656 Sanjeev Daruka 2002 1990 Mech
1657 Charanjeet Gupta 2002 1990 Mech
1658 Sanjeev Gupta 2002 1990 Mech
1659 Yogesh Jagga 2002 1990 Mech
1660 Rikhi Kalra 2002 1990 Mech
1661 Sanjiv Kapoor 2002 1990 Mech
1662 Vivek Krishan 2002 1990 Mech
1663 Puneet Miglani 2002 1990 Mech
1664 Bappaaditya Pal 2002 1990 Mech
1665 Sanjiv Sachdeva 2002 1990 Mech
1666 Jugal Narain Singh 2002 1990 Mech
1667 Rakesh K. Verma 2002 1990 Mech
1668 Neeraj Vij 2002 1990 Mech
1669 Vineet Kumar 2002 1990 Mech
1670 Rajeev Bansal 2002 1991 CIVIL
1671 Anju Aggarwal 2002 1991 CIVIL
1672 Somali Brahmchari (Ms.) 2002 1991 CIVIL
1673 Anju Choudhary 2002 1991 CIVIL
1674 Sushil Gupta 2002 1991 CIVIL
1675 Sanjay K. Sharma 2002 1991 CIVIL
1676 Sunil Chand Sharma 2002 1991 CIVIL
1677 Shuchi Chaudhry Rastogi 27-01-2007 1991 ECE
1678 Premanshu Choudhary 2002 1991 Elect
1679 Vipin Goel 2002 1991 Elect
1680 Amit Gupta 2002 1991 Elect
1681 Udayan K. Jha 2002 1991 Elect
1682 E. B.V. Kumar 2002 1991 Elect
1683 Ajay Kumar Kaundal 27-01-2007 1991 Elect
1684 Manish Gupta 27-01-2007 1991 ELECT
1685 Vivek Jindgar 27-01-2007 1991 B.E. (Elect. & Communication)
1686 Punita Bhatia 27-01-2007 1991 M.TECH. TOOL DESIGN
1687 Ranjith Nair 27-01-2007 1991 MBA
1688 Viney Dudeja 2002 1991 Mech
1689 Rakesh Shaleen 2002 1991 Mech
1690 Sanjay Sikka 2002 1991 Mech
1691 Shreetish Chander Sinha 2002 1991 Mech
1692 Praveen Sugan 2002 1991 Mech
1693 Pankaj Aggarwal 2002 1991 Mech
1694 Pranab Kumar Yadav 2002 1991 Mech
1695 SANJAY GOEL 2005 1991 ME.PROD
1696 Sanjeev Kumar 27-01-2007 1991 PGDIM, PGHRM
1697 Rakesh Kumar Sharma 27-01-2007 1991
1698 Deepmala 27-01-2007 1991
1699 Pankaj Bhardwaj 27-01-2007 1991
1700 Vinita Nair 27-01-2007 1991
1701 Jyoti Batra 27-01-2007 1991
1702 Madhurima Karmakar 2002 1992 CIVIL
1703 Pankaj Sethi 2002 1992 CIVIL
1704 Pankaj Gupta 2002 1992 CIVIL
1705 Ramesh Chand Nougain 2002 1992 Civil
1706 Manoj Barara 2002 1992 Elect
1707 Manish Narayan Borkar 2002 1992 Elect
1708 Shusheel Kumar Gautam 2002 1992 Elect
1709 Vikas Grover 2002 1992 Elect
1710 Vivek Khanna 2002 1992 Elect
1711 Maneesha Lall 2002 1992 Elect
1712 Ram Niwas Rajpoot 2002 1992 Elect
1713 P. Udyanandan Reddy 2002 1992 Elect
1714 Sovmya Roy 2002 1992 Elect
1715 Nirupama Sharma 2002 1992 Elect
1716 Pankaj Jain 2002 1992 Elect & Electro
1717 Asit Tandon 2002 1991 Elect
1718 Pankaj Aggarwal 2002 1992 Mech
1719 Rajesh Ahuju 2002 1992 Mech
1720 Sameer Alwadi 2002 1992 Mech
1721 Amit Bhargav 2002 1992 Mech
1722 Manish Bhatia 2002 1992 Mech
1723 Rohit Khera 2002 1992 Mech
1724 Ashish Jain 2002 1992 Mech
1725 Naveen Jain 2002 1992 Mech
1726 Munish Khullar 2002 1992 Mech
1727 Jaspreet Makin 2002 1992 Mech
1728 Megh Singh 2002 1992 Mech
1729 Ajaipal Singh Nagpal 2002 1992 Mech
1730 Rahul Sharma 2002 1992 Mech
1731 Vijay Kumar Kalia 2002 1992 Mech
1732 Neeraj Vashisth 2002 1992 Mech
1733 Gagandeep Singh Walia 2002 1992 Mech
1734 Krishna Kant Sharma 27-01-2007 1992 MECH
1735 Amit Chauhan 27-01-2007 1992
1736 Parag Gurumukhi 27-01-2007 1992
1737 V. S. Ramesh 2002 1993 CIVIL
1738 Amit Bansal 2002 1993 Elect & Electro
1739 Atul Bansal 2002 1993 Elect & Electro
1740 Biswadeep Ghosh 2002 1993 Elect & Electro
1741 Pankaj Prakash 2002 1993 Elect & Electro
1742 Asheesh Arora 2002 1993 Electro & COMM.
1743 Amit Aggarwal 2002 1993 Mech
1744 Sachin Anand 2002 1993 Mech
1745 Vineet Arora 2002 1993 Mech
1746 Vivek Baurman 2002 1993 Mech
1747 Pankaj Dhavan 2002 1993 Mech
1748 Rishraj Grover 2002 1993 Mech
1749 Arun K. Jain 2002 1993 Mech
1750 Nikhil Kapur 2002 1993 Mech
1751 Kamal Maggon 2002 1993 Mech
1752 Sandeep Mehta 2002 1993 Mech
1753 Anil Raina 2002 1993 Mech
1754 Vishal Saluja 2002 1993 Mech
1755 Vivek Saraf 2002 1993 Mech
1756 Rajan Suri 2002 1993 Mech
1757 Arvind Vermani 2002 1993 Mech
1758 Sandeep Mohan Gupta 2002 1993 Mech
1759 Prem Prakash Tomar 2002 1993 Mech
1760 Subhash Chander 2006 1993 MECH
1761 K. S. Jaishankar 2002 1993 PROD. & I. E.
1762 B. Jayachandran 2002 1993 PROD. & I. E.
1763 Ashwani K Dudeja 27-01-2007 1993
1764 Hiten J Advani 02-01-2008 1993
1765 Manuj Singhal 27-01-2007 1993
1766 Amit Nath 2002 1994 CIVIL
1767 Sanjeev Kapoor 2002 1994 CIVIL
1768 Gagan Preet Kaur 2002 1994 CIVIL
1769 Amit Saluja 2002 1994 CIVIL
1770 Farrukh Jalal Syed 2002 1994 CIVIL
1771 Abhik Bhatyacharje 2002 1994 Civil
1772 Sunil Gautam 2006 1994 ECE
1773 Sanjay Kumar 2002 1994 Elect
1774 Vineet Chopra 2002 1994 Elect
1775 Sandeep Mohan Gupta 2002 1994 Elect
1776 Sunil Kalra 2002 1994 Elect
1777 Anil Jefferson Lepps 2002 1994 Elect
1778 Pawan Kumar 2002 1994 Elect
1779 Sanjay Sharma 2002 1994 Elect
1780 Mohit Taneja 2002 1994 Elect
1781 Amit Dhawan 2002 1994 Mech
1782 Anuj Thakar 2002 1994 Mech
1783 Amit Sharma 2002 1994 Mech
1784 Pawan kr. Sharma 2002 1994 Mech
1785 Neeraj Garg 2002 1994 B.E.COMP
1786 Kunal Ahuja 27-01-2007 1994 PGDM
1787 Siddhartha Khusu 2002 1994 PROD. & I. E.
1788 Arun Gupta 27-01-2007 1994
1789 Ashish Gupta 2002 1995 Elect
1790 Sanjay Agarwal 2002 1995 Mech
1791 Nitin Kumar Goel 2002 1995 Mech
1792 GIRISH KUMAR VERMA 2004 1995 MECH
1793 Pankaj Jhamb 27-01-2007 1995
1794 Inder Pal Singh 27-01-2007 1995
1795 Akhil Jain 2002 1996 CIVIL
1796 Dinesh Kr. Upadhyay 2002 1996 CIVIL
1797 Kapil Kumar Goel 2002 1996 Civil
1798 Samir Juneja 2002 1996 Civil
1799 Praveen Kumar 2002 1996 B.TECH
1800 Atul Gupta 2002 1996 Comp
1801 Manoj Bajaj 2002 1996 Elect
1802 M. Anil Kumar 2002 1996 Mech
1803 Akhil Kishore 2002 1996 PROD. & I. E.
1804 Tilak Raj 14-07-2007 1996
1805 Vijay Kumar Govil 2002 1997 CIVIL
1806 Mitthan Lal Kansal (Prof) 2002 1997 CIVIL
1807 Harender Kumar Sharma 2002 1997 CIVIL
1808 Praveen Kumar 2002 1998 CIVIL
1809 Vijay Shekar Sharma 2002 1998 Elect
1810 Amit Devikar 2002 1998 Elect
1811 Sumit Arora 2002 1998 Mech
1812 Aditya Chadha 2002 1998 Mech
1813 Prashant Gupta 27-01-2007 1998
1814 Nikhil Mohan 27-01-2007 1999 Mech
1815 Rohit Malik 27-01-2007 1999
1816 Abhishek Rajan 2002 2001 (EL & C)
1817 Rajiv Gandhi 2002 2001 (EL & C)
1818 Sandeep Narang 2002 2001 (EL & C)
1819 Adarsh Aggarwal 2002 2001 (EL & C)
1820 Nitin Gera 2002 2001 (EL & C)
1821 Neeru Mehta 27-01-2007 2001
1822 Abhishek Srivastava 10-05-2007 2001
1823 Gorav Gupta 16-02-2007 2001
1824 Kundan Kumar 2002 2002 EE
1825 Vikrant Bahl 27-01-2007 2002 MBA
1826 Dheeraj Aggarwal 27-01-2007 2002
1827 Nidhi Anchal 27-01-2007 2002
1828 GAUTAM JAIN 2003 2003 P.S.C.T
1829 Amit Sharan Jain 27-01-2007 2003
1830 Prashant Rawat 01-02-2008 2003
1831 Himanshu Mathur 27-01-2007 2003
1832 Vishal Gakhar 27-01-2007 2003
1833 Avinash Kumar Lohia 08-01-2008 2004 B.E. (Polymer Science & Chem
1834 Deepak Jindal 27-01-2007 2004 CIVIL
1835 Gaurav Singh 15-10-2007 2004 ELECT&CONM.
1836 Rahul Gupta 27-01-2007 2004
1837 Pranay Kumar 27-01-2007 2004
1838 Gaurav Gupta 27-01-2007 2004
1839 Gaurav Goel 27-01-2007 2004
1840 Marut Taneja 27-01-2007 2005 MBA (Finance)
1841 Arun Gupta 27-01-2007 2005 Mech
1842 Rajesh Kumar 03-01-2008 2005
1843 Peeyush Gupta 27-01-2007 2005
1844 Ankur Sharma 27-01-2007 2005
1845 Sonia Singh 27-01-2007 2005
1846 Sonia Singh 27-01-2007 2005
1847 Soumya Goel 24-02-2007 2005
1848 Amit Kumar Vashist 27-01-2007 2006 D.Pharm
1849 AMIT KUMAR 01-11-2007 2006 PolymerSci
1850 Pulkit Bhandari 27-01-2007 2006
1851 Aakash Goel 27-01-2007 2006
1852 Gaurav Gujral 27-01-2007 2006
1853 Shwetabh Mittal 27-01-2007 2006
1854 Sparsh Gupta 21-08-2007 2007 MECH
1855 Abhishek Agarwal 26-01-2008 2007 MECH
1856 Joseph Rajan 27-01-2007 2007 CIVIL ENGINEERING
1857 S AHUJA 2004 NOT KNOWN ELECT
1858 GAURAV SACHDEVA 2004 NOT KNOWN
1859 SUNIL 2004 NOT KNOWN ELECT
1860 MANJU JAIN 2004 NOT KNOWN
1861 NARENDER KR. MALOTHRA 2004 NOT KNOWN
1862 LALIT MALOTHRA 2004 NOT KNOWN
1863 J K TREHAN 2004 NOT KNOWN
1864 DEV KUMAR 2005 NOT KNOWN
1865 B R SHARMA 2006 NOT KNOWN
1866 S GOPAL KIRSHAN 2006 NOT KNOWN
1867 HARINDER DEEP SINGH 2006 NOT KNOWN
1868 DR. RAM NATH GUPTA 2006 NOT KNOWN
1869 YASHWANT KUMAR 2006 NOT KNOWN
1870 SHALENDER KUMAR 2006 NOT KNOWN